Skip to main content
Home » Fremtidens vann og avløp » Nytt vann i tunnel
Sponset

Norsk forening for fjellsprengningsteknikk har et motto «Utfordringer i dagen – løsninger i grunnen». I denne artikkelen vil vi trekke frem hvor lurt det er å bruke fjellet blant annet til vannforsyning til Oslos befolkning.

Når du tar deg et godt glass med rent vann fra springen, tenker du da på hvor vannet kommer fra? I dag forsyner Maridalsvannet 90 prosent av Oslos befolkning med drikkevann. Det er en ganske sårbar løsning at så mange er avhengig av én kilde. Oslo kommune er derfor godt i gang med å bygge et nytt vannforsyningsanlegg med vanninntak fra Holsfjorden i Lier kommune.

Vannet skal føres fra Holsfjorden i en 19 kilometer lang tunnel til Huseby. Under Husebyskogen bygges det et topp moderne vannbehandlingsanlegg som skal kunne forsyne hele Oslos befolkning med rent drikkevann. Dette vannbehandlingsanlegget ligger i store fjellhaller under bakken og det eneste du vil se på overflaten, når alt er ferdig, er en driftsbygning og vei inn til to adkomstportaler. For å si litt om størrelsen på disse fjellhallene, så har den største hallen et tverrsnitt på cirka 500 kvadratmeter!

Nye og gamle tunneler vil fordele vannet

I tillegg bygges det nå en ny hovedfartsåre for rent vann under hovedstaden for å fordele vannet rundt omkring i byen. Under Stubberud bygges det også et basseng for rent vann som vil være en god reservetank for oss innbyggere. Det vil også lages flere påkoblingspunkt mellom de nye tunnelene og det eksisterende vannforsyningsnettet i berget under byen, så vi kan benytte det gamle nettverket til å fordele vannet til alle i hele byen.

I dag forsyner Maridalsvannet 90 prosent av Oslos befolkning med drikkevann. Det er en ganske sårbar løsning at så mange er avhengig av én kilde.

Det meste vil ikke bli synlig for oss innbyggere når alt er ferdig, selv om det er flere steder som påvirkes av anleggsaktivitet mens dette fantastiske anlegget bygges ut. Et eksempel er synlig for dere som kjører nordover langs E6. Der ligger det et anleggsområde rett ved veien ved Alnabru. Nå kan dere tenke: «Det arbeides med nytt drikkevann til Oslo her – det blir bra!».

Boring og sprengning

For å få til alle disse tunnelene og berghallene, er det mange kvinner og menn som er i sving. Det brukes eksperter både innen fjellsprengning og i bruk av såkalte tunnelboremaskiner. Den største tunnelboremaskinen er over sju meter i diameter. Det vil si at det er et tverrsnitt på over 38 kvadratmeter som borer seg gjennom fjellet under byen vår. Og baketter kommer det et nesten 200 meter langt «tog» som har utstyr for blant annet sikring av fjellet.

Alt dette vil kunne høres på overflaten. Ved sprenging kan du høre dype drønn, og ved boring er det mer som jevn rumling. Hvis du er en av dem som hører dette, så får du tenke på at det er bra vannet legges i tunnel og ikke oppå bakken! Og vi kan bare glede oss til 1. februar 2028, da skal det hele være ferdig.

Utfordringer i dagen – løsninger i grunnen

Next article