Skip to main content
Home » Vårt vann » Sammen finner vi morgendagens blå og grønne løsninger
Vårt vann

Sammen finner vi morgendagens blå og grønne løsninger

Illustrasjon: Generert ved hjelp av AI

Sensommeren og høsten har vært preget av ekstremvær flere steder i landet, og det er ingen indikasjoner på at det blir mindre i tiden fremover. Skal vi nå klimamålene vil kommunene ha en sentral rolle, ifølge Miljødirektoratet.

– Alle parter må være innstilt på samarbeid i større grad enn det de har vært tidligere, forteller administrerende direktør i Norsk Kommunalteknisk Forening – NKF, Kirsti Kierulf.

Kirsti Kierulf

Administrerende direktør i Norsk Kommunalteknisk Forening

Sammen med Oslo kommune, Pådriv og NIVA, har NKF startet Blågrønt forum. Bedre naturmangfold, klimatilpasning og gode uterom er bare noen av grunnene til at 200 personer fra forskningsinstitusjoner, næringsliv og offentlig sektor har meldt seg inn i forumet.

– Å skape gode blågrønne løsninger i byer og tettbygde strøk krever samarbeid mellom sektorer og aktører, og at det settes av nok plass i byrommet. Derfor har vi nå startet et nettverk for praktisk erfaringsutveksling og kunnskapsdeling, forteller Kierulf.

Hva er egentlig blå og grønne løsninger?   

En blågrønn løsning handler om å beholde og etablere ny vegetasjon og vann i uterom og byggeprosjekter. Blågrønne løsninger kan gjøre byer og tettsteder mer miljøvennlige, motstandsdyktige og vakre ved å kombinere to viktige elementer: Blå og grønn infrastruktur.

Den blå delen handler om alt som har med vann å gjøre. Dette inkluderer elver, innsjøer, våtmarker og bekker. Blågrønne løsninger hjelper oss å håndtere vann bedre, spesielt i en tid der ekstremvær kan forårsake oversvømmelser. Den grønne delen er naturen rundt oss, som blant annet skal håndtere nedbør. Dette kan være parker, trær, planter og grønne tak. Disse grønne områdene gir oss frisk luft, kjølende skygge på varme dager og vakre steder å slappe av.

Blågrønne løsninger er samspillet mellom det blå og det grønne for å skape en infrastruktur som blant annet skal ta imot økende mengder vann. Det handler om å gi plass til vannet og å håndtere vannet på overflaten. Areal er kostbart, det er derfor viktig å lage uterom med multifunksjon; godt byliv, biologisk mangfold og trygghet ved styrtregn.

Kampen om plassen 

– Blågrønne løsninger er naturpregede områder, som parker, uteområder, alleer, trær, vegkanter, kanaler, bekker, innsjøer, private hager og mye mer, forklarer seniorrådgiver i NKF, Iren Lundby. 

Iren Lundby

Seniorrådgiver i Norsk Kommunalteknisk Forening

Lundby er koordinator for forumet, og forklarer at det for både kommuner, næringsliv og utbyggere er viktig å forstå at dette har en naturlig plass.

– Det vil alltid være en kamp om plassen i tettbygde strøk, så derfor er dialog og felles forståelse viktig. Ofte finnes løsningen som en kombinasjon av eksisterende løsninger og infrastruktur, og det å anlegge nye blågrønne løsninger.

– Kommunene har helt klart en viktig rolle, men gode løsninger handler om samarbeid. Når det offentlige, næringsliv og forskning møtes, finner vi sammen morgendagens løsninger, avslutter Lundby.

Next article