Skip to main content
Home » Vårt vann » Vannledninger og -rør fordrer spesialutstyr
Sponset

Klimaendringene fører med seg økte nedbørsmengder, men også perioder med tørke, som stiller stadig strengere krav til vanneffektiv praksis, teknologi og en bærekraftig vannforvaltning. Da trenger vi utstyr som er spesielt tilpasset formålet.

På forsommeren ble Oslos gater oversvømt av plutselig styrtregn, som skapte store problemer og skader på eiendom. Uværet Hans voldte skader for millioner på sensommeren i fjor, og vi må nok se i øynene at vi må bli bedre på å håndtere slike situasjoner.

– Etter flere flommer i Innlandet, ser vi at det gjentatte ganger ofte bygges nye hus samme sted som før naturkatastrofen. I slike tilfeller burde man kanskje vurdere å overdimensjonere overvanns-systemene, så man har mulighet for å ta unna vannmassene. Disse må også vedlikeholdes jevnlig, forteller Kjetil Storli, daglig leder i Aquatools, som leverer verktøy, spesielt tilpasset nettopp slikt vedlikehold.

Kjetil Storli

Daglig leder i Aquatools

For alle våte formål

Selskapet, som har lang erfaring med disse utfordringene, feirer i år 20 år på markedet, med utstyr spesielt egnet for rensing av vann og avløp.

– Vannledninger som får humus og biologisk begroing kan med svært enkle midler vedlikeholdes med renseplugger av forskjellig slag, som presses gjennom ledningene ved hjelp av vanntrykk. Disse kan også brukes i avløp, men der er nok konvensjonelle høytrykkspylere vanligst, understreker Aquatools-sjefen.

– Til overvannshåndtering brukes i prinsippet høytrykkspyling med forskjellige verktøy og dyser. Utvalget av slike er utrolig stort, med svært varierte arbeidsområder. Utover rensepluggene er nok tetteballer av ymse dimensjoner, mest etterspurt, sammen med testballer med bypass, slik at man kan sluse vannet forbi partiet som skal repareres, men de brukes også til testing av tetthet i avløp på nye anlegg, for eksempel.

Aquatools har også et bredt spekter av utstyr til trykkprøving, typisk for å sjekke om vannledninger er tette, før de overleveres eier, som hovedsakelig er kommuner.

Kommunalt utbytte

– Vi tilbyr dessuten høytrykkspyle-biler med tilbehør og rørinspeksjons-utstyr, både for vann og avløp, og vi ser en økt etterspørsel etter kamerautstyr for rørinspeksjon av vannledningene. Nå lar også mer og mer av utstyret seg styre elektronisk, via nettverk og skyen, så det skjer mye spennende, forklarer Kjetil.

– Våre største kunder er spesialentreprenører, rørleggere og kommunale vann- og avløpsetater. Kommunene vil ha stor nytte av å lære mer om tilgjengelig utstyr.

– Jeg har vært i bransjen i 35 år, og de siste 25 årene har jeg, gjennom RIN (Rørinspeksjon Norge), kurset kommuner, rørleggere og andre i spyling, slik at de bruker riktig verktøy. Det gjør hele forskjellen!

Aquatools

Aquatools er en av Norges største leverandører av utstyr og verktøy til kommunalteknikk og VA-bransjen.

Aquatools AS ble stiftet i 2004 og har agenturer for ledende produsenter innenfor høytrykksspylebiler, høytykksaggregater (med og uten varme), høytrykksaggregater med trykk opp til 2000 bar m.m.

Av Jarle Petterson

Next article