Skip to main content
Home » Fremtidens kommune » Trådløs og kostnadseffektiv VA-sensorikk
Sponset

Med trådløse sensorer og velprøvd programvare kan norske VA-etater nå få langt bedre kontroll på nettene, for langt mindre penger.

Malthe Winje Automasjon i Follo har nemlig inngått en eksklusiv avtale om distribusjon av Aqua Roburs trådløse sensorikk, for bruk sammen med MWAs egne løsninger. Det plasserer selskapet i en særstilling på VA-feltet.

Fredrik Bamsrud

Avdelingsleder for Vann- og Avløpsteknologi/ COO i Malthe Winje AS

– Sensorløsningene er konstruert for å gjøre målinger i vann- og avløpsnettet, uten at det trenger kablet strømtilførsel eller kommunikasjon for å levere data til et sentralt system. Vi snakker om IoT (Tingenes Internett) via mobilnettet. Enhetene, som plasseres i kulverter og kummer, har innebygde batterier, og er utviklet for å være strømgjerrige, med maksimal batterilevetid og minimalt vedlikeholds-behov, forklarer MWAs avdelingsleder for Vann- og Avløpsteknologi/COO Fredrik Bamsrud.

En perfekt match

– Aqua Robur leverer sensorer for registrering av alle typer relevante data, enten det er mengde, trykk, temperatur eller nivå, som så lastes opp til en overordnet plattform. Det er der matchen mellom Aqua Robur og oss kommer inn, med de sentrale løsningene i Malthe Winje Cloud.

– Der lagrer brukerne sine data, men det er også der plattformen vår befinner seg, slik at det ikke trengs applikasjoner hos kundene, som også kan få registreringene lastet opp til andre systemer, som driftskontroll eller ledningskart, fortsetter Bamsrud.

– Målgruppen er kommuner som ønsker bedre oversikt over overløp eller lekkasjer på drikkevanns-nettet, og vil bruke virkemidlene mest mulig fornuftig. Et behov som ble veldig tydelig under uværet «Hans».

Det eneste som må installeres, er en boks og en sensor med radar, som gjør målinger lenger nede i kummene.

Foto: Malthe Winje AS

Bruker radar

– Radar er også mye mer robust enn målestaver og ultralydsensorer, både med tanke på kondens og forurensning, men vel så viktig er det at løsningen har et prisnivå som gjør den spesielt konkurransedyktig. Likevel er det først og fremst målingenes pålitelighet som er vår styrke, understreker avdelingslederen.

– Tilgang på målinger kommunene tradisjonelt ikke har hatt, til en pris som gjør det mulig å instrumentere opp et mye større antall kummer, gjør dette spesielt interessant. Vi har tradisjonelt vært leverandør av automasjons- og driftskontroll-systemer til VA-sektor, men med dette kan vi tilby pakkeløsninger som digitaliserer infrastrukturen, også på sensor- og IoT-fronten.

– Vi kan nå bidra til å gi kommunene et godt beslutningsgrunnlag for tiltak i VA-nettene, og med en så enkel installasjon, får de også et godt grunnlag for å si noe om hvordan nedbør påvirker mengdene i nettet, og for analyse av modifikasjoner som reduserer avløpsvann ut i naturen. Vi vet at kommunene er opptatt av riktig bruk av midlene sine, og tror dette kvalifiserer.

Malthe Winje har en sentral posisjon innen infrastruktursegmentet. Dette segmentet omfatter vann- og avløpbransjen, byggautomasjon, energiproduksjon, bane og vei. Vi skal befeste denne posisjonen i årene fremover og forventer en betydelig vekst.

Les mer på mwg.no

Next article