Sponset
Nye metoder for lesing av DNA gir bedre utsikter
Med bedre utstyr og mer kunnskap er det lettere å diagnostisere sykdommer og tilpasse behandlingen til hver pasient. Dette gir håp til dem som lider av alvorlige sykdommer. Det at teknologien går stadig fremover, betyr ikke bare at vi får flere duppedingser å leke oss med. Det betyr også at det kan gjøres nye oppdagelser, … Continued
Sponset
Er Nordland avfolket og gjengrodd i 2050?
Dette er et av fremtidsscenariene som Nordlandsforskning kom frem til da de fikk i oppdrag å hjelpe Nordland fylkeskommune med å tenke langsiktig. – Fylkeskommunen ønsket at vi skulle tegne opp noen fremtidsscenarier om hvordan utviklingen i fylket kan bli frem mot 2050iforbindelse med revisjon av fylkets arealpolitikk. Nå er vi snart ferdig med rapporten … Continued