Skip to main content
Home » Norsk innovasjon » Innovasjon og internasjonalisering av norske bedrifter
Norsk innovasjon

Innovasjon og internasjonalisering av norske bedrifter

Foto: Astrid Waller

Kompetansen og produktene til norsk næringsliv er mer attraktive enn noensinne. Å hekte seg på det internasjonale markedet kan føre til vekst og skalering, som gir både arbeidsplasser og bidrag til norsk økonomi. Dette vil Innovasjon Norge hjelpe norske bedrifter med.

– I det store går det meget bra med norsk næringsliv og norsk innovasjonsevne. Vi får flere nystartede bedrifter, og de gjør det bedre.

Lovordene kommer fra Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Men tross den positive omtalen, ser han spesielt én utfordring for nystartede norske bedrifter i dag – skalering.

– Med skalering mener jeg vekst – at det er for få som vokser seg store.

Politisk mål

Og i det grønne skiftet skal Norge erstatte et massivt næringsliv.

– Derfor er vi ute etter bedrifter som vokser, skaper arbeidsplasser og økonomi. Dette er et politisk mål for Norge. Men her ligger også bekymringen vår; er vi godt nok rigget for denne skaleringsfasen?

Her mener Haugli at internasjonalisering er sentralt for norsk næringsliv.   

– Vi har knallgode produkter og løsninger. Utfordringen er å få dette ut i det internasjonale markedet.

Tre suksessfaktorer

Han trekker fram tre momenter som er vesentlige for skalering – som også er å finne utenfor Norges landegrenser; kunder, kapital, og kompetanse.

– De aller fleste kundene bor naturlig nok utenfor Norge, som betyr at man burde tenke internasjonalisering tidlig i oppstartsfasen.

Han mener norske bedrifter generelt investerer senere og i for lite omfang innen kommersiell kompetanse – salg markedsføring og merkevarebygging.

– Som en overdrevet karikatur kan man si at norske bedrifter gjerne ansetter ingeniør nummer 25 før man ansetter den første selgeren. Et slikt produktfokus bremser vekst, og selvfølgelig også den internasjonale veksten.

Også innen kapital og investorer gagner næringslivet å nå ut i verden.

– Her er det viktig med en klar og tydelig pitch for produkter eller tjenester – og hvorfor disse er viktige i det internasjonale markedet. Mitt inntrykk er at denne fasen går bedre nå enn tidligere, og store, globale investorer finner veien til Norge. Dette er veldig bra.

– Kompetanse handler om å ha riktige folk på laget, og å rekruttere spesialistene som trengs til egen utvikling. Vi ser at tek-bransjen sliter med å få tak i dyktige teknologer fordi det er så skarp konkurranse.

Rådgivere i det internasjonale markedet

Disse momentene ønsker Innovasjon Norge å hjelpe norske bedrifter med. Haugli forklarer at slik markedsrådgivning har vært sentralt for selskapet siden oppstart.

– Vi har rådgivere og spesialister som sitter i 24 internasjonale markeder – som fungerer som døråpnere for norsk næringsliv.

Dette blir benyttet av små og store bedrifter, og går under betegnelsen markedsrådgivning. Dette innebærer alt fra partnersøk, veiledning innen forretningskultur, til analyse av markedsmuligheter.

Kompetanseprogrammer

– Videre har vi også kompetanseprogrammer hvor vi tar grupper ut i verden.

Han trekker fram Singapore som eksempel, som nå jobber med å implementere digitale helseløsninger.

– Vi tar derfor med norske helseteknologiselskaper for å synliggjøre norsk kompetanse. Men strømmen går også motsatt vei – at et kjøpssignal ute tar med et behov hjem.

Et eksempel på dette er at norsk tunnelbransje skal bistå med tunnelbygging i Chile – også med hjelp av Innovasjon Norges rådgivning. 

– I tillegg driver vi også evaluering, hvor vi måler om de som mottar slike tjenester gjør det bedre. Svaret på dette er et tydelig «ja». Slike tjenester fungerer!

Direktøren er positiv til fremtiden for norsk næringsliv.

– Norge har kunnskap og teknologi som passer inn i en endret verden. Det grønne skiftet, invasjonen av Ukraina – alt dette fører til endringer innen blant annet energi- og matløsninger. Dette har Norge historiske fortrinn i. Etterspørselen handler om spesialisering vi har i Norge – vi må bare få det ut på det internasjonale markedet.  

Av Morten Risberg

Next article