Skip to main content
Home » Norsk innovasjon » Asgeir J. Sørensen: Gjør Norge til en verdensledende havnasjon
havbruksnæringen

Asgeir J. Sørensen: Gjør Norge til en verdensledende havnasjon

Asgeir J. Sørensen på forskningstokt i Kobbefjorden på nordspissen av Svalbard, juni 2019. Foto: privat

Direktøren for forskingssenteret AMOS mener det er det gode team-samarbeidet som skaper de store gjennombruddene innen forskning og innovasjon.

Asgeir J. Sørensen har i snart syv år forsket på teknologi og metoder for kartlegging og overvåking av havet. Han står som leder for NTNU AMOS, et senter for fremragende forskning med blant annet DNV GL, SINTEF Digital, SINTEF Ocean og Equinor som partnere. Senteret er et fremragende eksempel på tverrfaglig samarbeid, og fokuserer på å bruke forskningsresultater til å skape verdier som gir positive ringvirkninger i samfunnet.

— Vi jobber mot alle de blå næringene, være seg olje og gass, fiskeri og havbruk, offshore fornybar energi, kybernetikk, marine mineraler, marin forskning og forvaltning, og kystinfrastrukturer der fagområdene marin teknikk, kybernetikk og marin biologi er sentrale fagdisipliner. I tillegg til grunnleggende forskning har vi også fokus på innovasjon og entreprenørskap i samarbeid med det private næringslivet og offentlige aktører, sier Sørensen.

I følge forskeren er mye av hemmeligheten bak de fremragende prestasjonene å arbeide i team med dyktige, og ikke minst lidenskapelige mennesker. Han forteller at NTNU AMOS blant annet involverer syv nøkkelforskere og omtrent 30 andre affilierte professorer, flere titalls forskere, og til enhver tid drøyt 50 doktorander. I tillegg involveres også over hundre masterstudenter.

Teamsammensettingen er avgjørende for suksess

— Det er i disse teamene, og i samarbeid med andre eksterne at de store gjennombruddene på forskning og innovasjon finner sted. Som leder har jeg nok staket ut en kurs, og vært drivende for å skape en prestasjonskultur der det ikke nødvendigvis er en motsetning mellom ledende grunnleggende forskning og innovasjon, snarere tvert i mot. Når det er sagt er det viktig med langsiktig kunnskapsoppbygging der vi utvikler ny viten samtidig som vi har lov til å feile.

— Vårt viktigste bidrag er kunnskap og kompetanse til felles for samfunnet vårt. Der vi ser potensial for verdiskapning setter vi fullt trykk på kommersialisering. Med mindre vi allerede har industripartnere inne, løfter vi dette selv ut i form av selskapsetableringer i samarbeid med NTNU TTO, Norges forskningsråd, Innovasjon Norge, investorer, privat næringsliv og offentlige aktører. Her er igjen teamsammensettingen avgjørende for suksess, tilføyer han.

Sørensen har etablert hele åtte selskaper, og står som gründer av fire av dem – dette ved siden av sin jobb som leder for AMOS. Han mener det er fire kritiske punkter som må til for at du skal kunne lykkes som gründer.

Vant gjev innovasjonspris

— Du må være sylskarp i fokus, og må snarest mulig få til kommersiell omsetning på produktene og tjenestene dine. Du trenger å lykkes innen marked, teknologi, finans og organisasjon. De fleste gründerne undervurderer tiden det tar å sikre et salg, og ikke minst tiden det tar før salget har generert penger i kassa. Etter de første utviklingsfasene kommer skalerbar industrialisering, og ofte internasjonalisering. Dette er krevende og risikofylte faser der det er lurt å ha med seg investorer og andre partnere som har vært ute ei vinternatt før.

— Selskapene går gjennom ulike vekstfaser finansiert av såkalte snille penger samt støtte fra investorer i starten, og denne veksten forutsetter likviditet og tilgang på de riktige menneskene. Det er nemlig lett å vedta kostnader, men et kunststykke å skape lønnsomhet med en hyggelig bunnlinje. Overgangen til å generere inntektene selv tar ofte lengre tid enn man tror, noe som betyr at man stadig balanserer på en stram linje med å gi gass samtidig som man har likviditeten for å bygge aksjonærverdi, tilføyer han.

Håper å motivere ungdom

Nylig gikk Asgeir og hans team til topps da forskningsrådet utnevnte vinneren av innovasjonsprisen for 2019.

— Det var stor stas å motta innovasjonsprisen på vegne av NTNU, og det er gledelig at forskingsrådet anerkjenner og heier på forskere som bygger broer mellom den langsiktige og anvendte forskningen. Jeg håper prisen kan motivere ungdom til å satse på topp utdanning, deriblant doktorgrader, og at de ikke nøler med å omsette kunnskapen sin til verdiskapning. Spisskompetanse satt sammen med en god porsjon kommersielle instinkter og vinnervilje skaper konkurransefortrinn. Det er gjennom nettopp dette og ulike former for IPR vi sikrer oss en posisjon, sier forskeren.

Sørensen mener en viktig forutsetning for at vi skal klare å takle de globale utfordringene knyttet til blant annet klima og energi er kompetanseutvikling og lønnsom verdiskapning.

— I Norge er vi mer heldige enn vi kanskje aner. Vi er omgitt av naturressurser, noe vi dessverre knapt anerkjenner som bærebjelkene for vår velstand. Jeg er levende opptatt av å bruke de gode tidene til å omstille oss til mer krevende tider, ved å skape nye kunnskapsbaserte arbeidsplasser med utgangspunkt i de næringene landet vårt er verdensledende i. En viktig forutsetning for dette er bærekraft der vi på en helhetlig måte svarer ut globale utfordringer knyttet til energi, mat, mineraler og klima. Vi må forvalte dette med kontinuerlig kunnskaps- og kompetanseutvikling, og gi rom for lønnsom verdiskapning. Vi skal skape verdier med verdier – med alt det vi kan legge i begrepet verdier, avslutter Sørensen.

Next article