Home » Fremtidens matsystemer » – Vi tar havbruksnæringen på alvor
Sponset

Verdens befolkning antas å nå ti milliarder innen 2050, og en av de største utfordringene blir å ha nok mat til alle. God forvaltning av ressursene er derfor viktigere enn noensinne.

– Når det gjelder fisk og proteiner, er oppdrett den eneste bærekraftige måten å møte den økende etterspørselen på. En årsak til dette er det utmerkede forholdet mellom fôrforbruk og mengde produsert kjøtt. Forholdet er mye bedre enn for annet kjøtt, spesielt storfekjøtt, sier COO Hanne Mertens i Aqua Pharma.

Fiskeoppdrett har et mye lavere CO2-avtrykk enn kjøttproduksjon.

– Kontrollert fiskeoppdrett er den beste måten å sikre at fiskebestanden forblir levedyktig, spesielt når det er så mange fiskearter som allerede er truet, sier hun.

Miljøvennlige løsninger

Produksjon av laks kommer likevel ikke uten utfordringer. Hvert år går rundt en milliard dollar tapt på grunn av fiskelus og andre sykdommer.

– Det er et pressende behov for å sikre helsen og levedyktigheten til fisken vi spiser og samtidig bevare miljøet. Her kommer selskaper som Aqua Pharma inn i bildet, sier hun.

Hanne Mertens

Hanne Mertens

COO i Aqua Pharma

De leverer behandlingskonsepter for fiskeoppdrett og ser på det som sin oppgave å bidra til en ansvarlig havbruksnæring.

 – Dette gjør vi ved å levere effektive behandlingskonsepter for sykdoms- og parasittkontroll, ved å utvikle konseptene våre slik at de er miljøvennlige og ved å sikre at våre løsninger er skånsomme mot fisken og økonomisk lønnsomme for industrien, sier hun.

Skånsomt og lønnsomt

For gode behandlingsløsninger skal ikke bare fungere. De skal ivareta både fisk og natur. Det å se helheten er viktig, og for Aqua Pharma er suksess avhengig av at de er i stand til å hjelpe oppdrettsanleggene med å vokse og holde fisken frisk samtidig som de reduserer påvirkningen på miljøet.

– Vi er blant annet klar over behovet for å rotere på behandlinger slik at vi reduserer lakselusens resistens, og vi er også klar over behovet for å overvåke hvilke faktorer som gir en suksessfull behandling, sier hun.

Hun forteller at et team av fiskehelseeksperter, ingeniører og forskere hele tiden er tilgjengelig for kundene dersom de trenger hjelp til å optimalisere behandlingen.

– Og det er fiskehelseeksperter og veterinærer som leder nye forskningsprosjekter, sier Mertens.

Spennende etablering

I september 2019 tok Aqua Pharma et viktig skritt ved å knytte moderselskapet Aquatiq, som er spesialister på matsikkerhet, sammen med Solvay, som er ledende innen kjemikalier og utstyr. Med denne transaksjonen fikk Aqua Pharma en ny organisasjon med nye teammedlemmer, gruppeleder Hanne Mertens og markedsutviklingssjef Marc Indigne.

– Vi har nå et veldig variert og godt team og jeg får mer tid til å fokusere på nye konsepter og forretningsutvikling, sier administrerende direktør i Aqua Pharma Elvin Bugge.

Ekspertisen på plass

Aqua Pharma er bevisst sitt ansvar og vet at kundene forventer at de har fokus på bærekraft.

– Det kan alltid bli bedre. For et selskap som Aqua Pharma er dette fremtiden, og vi er trygge på at vi har rette folk og riktige prosjekter på plass for å håndtere utfordringene som kommer, sier hun.

Selskapets overordnede mål er at de fortsatt skal kunne dekke behovene i sektoren, og ekspertisen er ifølge Mertens på plass enten det dreier seg om fiskehelse, optimalisering av behandling eller forskning.

– Neste fase for oss vil bli å også kunne hjelpe andre segmenter innen akvakultur og å hjelpe dem med å endre til enda mer bærekraftig sykdomskontroll, sier hun. 

Aqua Pharma har i dag kontorer i Norge, Chile, Skottland, Canada og Australia.

Mat og Covid-19

Verden er i en vanskelig situasjon i dag på grunn av Covid-19.

– Vi vil til enhver tid forsikre oss om at matkjeden ikke påvirkes, er trygg og sunn. Norsk matindustri har en svært viktig og samfunnskritisk oppgave, og som leverandør til denne industrien under denne spesielle krisen, ser vi det som svært viktig å bidra til normal drift i matindustrien gjennom våre leveranser og support, sier Hanne Mertens. 

Hun forteller at Aqua Pharma er forberedt på at det vil bli større pågang fra kundene fremover og de vil gjøre alt de kan for å levere mer støtte til kundene når det trengs.

Av Katrine Andreassen

Neste artikkel