Skip to main content
Home » Norsk innovasjon » Samlokalisering skaper vekst og innovasjon
Sponset

Over 3000 mennesker fra akademia, forskning og næringsliv har sin daglige arbeidsplass i Forskningsparken, midt mellom Gaustad og Blindern i Oslo. Våre leietakere utgjør et unikt økosystem for innovasjon, verdiskapning og kommersialisering av forskning.

– Dette er langt mer enn bare en kontorplass, starter Bjørn Erik Reinseth å forklare om Forskningsparken i Oslo, hvor han er administrerende direktør.

Bjørn Erik Reinseth

Administrerende direktør Forskningsparken i Oslo 

Forskningsparken huser til enhver tid rundt 300 selskaper og virksomheter fra akademia, forskning og næringsliv, hvorav cirka 190 er oppstartselskaper.

– Samlokaliseringen av ulike virksomheter går hånd i hånd med hovedformålet vårt – verdiskapning av og for vekstbedrifter, og kommersialisering av forskning.

Parken har fire fokusområder, forklarer Reinseth videre. Disse er; livsvitenskap, helse, teknologi, og energi.

– Alt vi foretar oss skal være relevant for et av disse fokusområdene.

Foto: Forskningsparken

 Tilrettelegger for samarbeid

Reinseth ser på Forskningsparken som en tilrettelegger for samarbeid, innovasjon og vekst innad i virksomhetene som er lokalisert her.

– Dette gjør vi på to måter. Den ene er eiendom, og den andre er innhold.

Parken har hele 60 000 kvadratmeter med lokaler, hvorav 15 prosent er laboratorier, lister han opp.  

– Laboratoriene eksisterer ikke fordi det er enkelt – det er masse ekstraarbeid og kostnader knyttet til infrastruktur, rutiner og sikkerhet. Men vi er en forskningspark, ikke en næringspark, og det er en del av formålet vårt å legge til rette for forskning.

Forskningsparken tilbyr også et mangfold av fleksible løsninger for virksomheter med skiftende behov.

Foto: Forskningsparken

– Enkelte selskaper i parken har på få år vokst fra to til flere hundre ansatte. Der skiller vi oss fra tradisjonelle næringseiendomsaktører. Vi driver ikke med fasiliteter for moro skyld. De skal være et middel for å nå formålet om vekst.

– Dette innebærer også en aktiv planlegging og kuratering av hvilke virksomheter som skal huses og hvor de skal lokaliseres, som igjen kan skape verdifull interaksjon på tvers av selskaper, forklarer direktøren.

Her kommer Forskningsparkens mange fellesarealer inn som et viktig bidrag.

– Disse brukes som ekstra møterom. Mange av møtene inneholder jo ikke noe hemmelig, og kan fint holdes i mer offentlige rom. Det er også mye verdi i å ha et eget bakeri og kafé, hvor mennesker fra forskjellige bransjer sees og møtes.

Forskningsparken er et innovativt fellesskap hvor mer enn 3000 mennesker har sin daglige arbeidsplass i kontorer og laboratorier.

Les mer på forskningsparken.no

500 arrangementer i året

I tillegg har Forskningsparken stort fokus på å tilby relevant innhold i form av arrangementer og konferanser, påpeker han.

– Vårt konferansesenter huser omtrent 500 arrangementer i året, som er naturlige møtepunkter for verdiskapning og kommersialisering. Dette betyr ikke at vi arrangerer alt selv, men vi passer på at det skjer ting som er aktuelt for leietakerne og miljøet rundt oss. Det er viktig for oss å ha en dualitet mellom det å tilby lokaler, og å huse innhold som fremmer formålet vårt.

Reinseth trekker også fram et av Forskningsparkens mest suksessfulle initiativer; inkubatorer for oppstartsbedrifter.

– Folkelig sagt er en inkubator det som bringer et selskap fra barnedåpen til konfirmasjonen, med alt av råd og vink som trengs på veien. Det er en fabrikk for modning av startups.

Forskningsparken har gjennom tiden startet tre inkubatorer, som til sammen har hjulpet mer enn 700 oppstartsbedrifter. Tross mange suksesshistorier gjennom årene, innrømmer Reinseth at det ikke er en lett oppgave de har tatt på seg.

– Det er lett å konvertere penger til forskning, men det er mye mer utfordrende å konvertere forskning til penger. Likevel er det det vi har forbarmet oss over, og vi har god tro på at løsningen finnes i målrettet og langsiktig jobbing.

– Vi lever og ånder for verdiskapning, og at ting blir lønnsomt.

Forskningsparken

Der vitenskap og næringsliv møtes

Av Morten Risberg

Next article