Skip to main content
Home » Norsk innovasjon » Hvordan lykkes du med innovasjoner i et internasjonalt marked?
Sponset

Jobber du med forskning eller er gründer som drømmer om å skape produkter eller tjenester verden trenger? Da er det viktig å ta gode valg. Beskytt ideen din som du beskytter alt annet. Det er mest sannsynlig en svært god forsikring på vei til internasjonal suksess.

– Å gjøre ideer til verdier er hardt arbeid og krever betydelig med innsats og investeringer. Det er viktig at ikke andre enkelt kan kopiere og tjene penger på din investering.  Har bedriften en beskyttet forretningsmodell, så er også sjansene større for å lykkes, sier Kathrine Myhre, direktør i Patentstyret.

Kathrine Myhre

Direktør, Patentstyret

Svært mange bedrifter opplever å bli kopiert. Har du enerett til varemerket, oppfinnelsen eller designet til produktet eller tjenesten din, reduserer du risiko og er bedre forberedt i møte med internasjonale konkurrenter. Enerett kan være avgjørende.

– Nordmenn patenterer generelt mindre per million innbyggere enn de andre nordiske landene. Det kan være mange årsaker til det, men dette er en innovasjonsindikator vi følger med på i Patentstyret. Vi trenger å øke innovasjonstakten og samtidig bli flinkere til å beskytte og utnytte verdiene vi skaper. Har du ikke tatt gode, bevisste valg for å beskytte innovasjonen din, er du dårligere forberedt dersom du skal eksportere, for eksempel i andre europeiske land. Du kan risikere å krenke andres rettigheter og bli saksøkt. Én ting er å beskytte deg selv og sikre dine innovasjoner, en annen ting er å være oppmerksom på rettigheter i det markedet du skal ut i, sier Myhre.

Viktig med en god plan

Det er viktig å ha gode og gjennomtenkte planer for dine immaterielle eiendeler. Er det for eksempel andre som har registrert eneretter innenfor det du skal utvikle? Det kan være lurt å gjøre undersøkelser i de ulike markedene.

– Det kan vi i Patentstyret hjelpe deg med. Vi har gratis kundeveiledningstjenester der vi veileder både forskere, gründere og bedrifter. Det er også hos Patentstyret du søker om patent, varemerke eller design rettighet. 75 prosent av våre kunder er utenlandsk næringsliv som søker rettigheter i Norge. Satser du kun i hjemmemarkedet, så er rettighetslandskapet likevel relevant å undersøke, sier Myhre.

Patentstyret er registreringsmyndigheten i Norge for patent, varemerke og design.

Les mer på patentstyret.no

Har tilgang på databaser

Patentstyret gjør på oppdrag ulike undersøkelser av rettighetslandskapet nasjonalt og internasjonalt.

– Hos oss jobber mange dyktige fagfolk med sterk interesse innen ulike juridiske og tekniske fagområder. Vi har tilgang på databaser over hele verden som inneholder oversikt over hvem som har rettigheter til hva, sier Myhre.

I tillegg finner du mye informasjon på nettsiden, blant annet kurs.

– De internasjonale databasene er verdens største samling av teknisk kunnskap. Her ligger det mye uutnyttet informasjon, muligheter til fremtidige samarbeidspartnere og innovasjon, sier Myhre.

Gjør ideer til verdier

Innovasjon og entreprenørskap handler om å skape verdier. Disse verdiene kan beskyttes på ulike måter. Patentstyret er registreringsmyndigheten i Norge for patent, varemerke og design.

Av Marte Frimand

Next article