Skip to main content
Home » Norsk innovasjon » Bærekraftig verdiskaping som kongstanke
Sponset

Alginor ASA utvikler en vertikalt integrert verdikjede for eksportsalg av ingredienser til globale selskaper innen mat og næringsmidler, jordbruk, kosmetikk, og farmasi, basert på bærekraftig høsting og bioraffinering av norsk stortare (Laminaria hyperborea).

Selskapet har 56 ansatte som ivaretar høsting, produksjon, forskning og utvikling samt prosjektering av et omfattende investeringsprosjekt rettet mot en langsiktig industriell etablering ved Norges tidligere kongesete Avaldsnes på Karmøy.

Bærekraft er et grunnleggende hensyn i Alginors forretningsmodell, og selskapet investerer systematisk i mennesker, teknologi, systemer og utstyr som er egnet til å minimere eller aller helst eliminere miljøeffekter av selskapets virksomhet. Selskapet utvikler blant annet teknologi som fjerner behovet for bruk av skadelige kjemikalier under høsting og produksjon, og søker mot nullutslipp av biomasse fra egen produksjon gjennom økt en utnyttelsesgrad opp mot 100 prosent.

Selskapet fikk nylig overlevert og har pågående testing av verdens første diesel-elektriske hybridfartøy for tarehøsting – Hypomar Ocean 1 – som reduserer drivstoffkostnader og karbonutslipp, eliminerer behovet for formaldehyd, og gjør prosessen tryggere for både miljøet og mannskapet.

Selskapets innovasjoner og integrerte verdikjede gir en konkurransefordel i et voksende globalt marked for bærekraftige produkter.

Norges første bioraffineri for stortare på Avaldsnes

Det marine bioraffineriet på Avaldsnes er et semi-kommersielt anlegg som også vil huse et fleksibelt og avansert pilotanlegg. Anlegget er designet med flere produksjonslinjer for næringsmiddelklassifiserte produkter som bruker både stilk og blad til både kommersielle og utviklingsmessige formål, med hovedfokus på kommersiell produksjon av stilkbaserte alginater og bladbaserte tarepulver, ekstrakter og spesialiserte fiberprodukter. Anlegget har en behandlingskapasitet tilsvarende 33 500 tonn våt biomasse per år på frittstående basis.

Foto: Alginor

Alginor gjennomfører samtidig et utviklingsprogram bestående av ulike prosjekter rettet mot egen verdikjede og utvalgte ingredienser med et samlet bruttobudsjett på over 200 millioner kroner. I år fikk et bredt europeisk konsortium med Alginor i spissen, innvilget prosjektet PROTEUS av CBE JU, et samarbeid mellom EU og BIC. Med 9,6 millioner euro i støtte samarbeider Alginor med nøye utvalgte partnere om videreutvikling av nye, bærekraftige applikasjoner som vil erstatte fossil-baserte produkter på markedet i dag.

Emisjon

Med bærekraft som kjerneverdi og en solid strategisk plan, er Alginor ASA godt posisjonert for å lede an i utviklingen av biobaserte ingredienser fra marine ressurser. Selskapets innovasjoner og integrerte verdikjede gir en konkurransefordel i et voksende globalt marked for bærekraftige produkter.

Alginor ASA gjennomførte sist uke en rettet emisjon verdt 400 millioner kroner mot sine største eiere Borregaard AS, EUs innovasjonsfond, Hatteland-gruppen, samt Must Invest AS, med den hensikt å finansiere videre utvikling og produksjonslinjene i det første norske bioraffineriet for tare.

Den rettede emisjonen følges opp av en reparasjonsemisjon med nasjonalt prospekt. Både nye og eksisterende aksjonærer får anledning til å søke om deltakelse. Tegningsperioden åpner i løpet av kommende uke. Prospektet, som inneholder informasjon om vilkår for reparasjonsemisjonen, selskapet og risiko tilknyttet selskapet, vil tilgjengeliggjøres på alginor.no og abgsc.com. Deltakelse i reparasjonsemisjonen kan kun skje basert på prospektet.

Next article