Skip to main content
Home » Norsk innovasjon » Innovativt kraftsentrum på Kongsberg
Sponset

Kongsberg er blitt et sentrum for teknologisk innovasjon, og det er ikke tilfeldig. Byen er hjem for en blomstrende gründerånd, støttet av et lokalt innovasjonsselskap, som hjelper oppstarts-selskaper på veien.

Kongsberg Innovasjon gir støtte til en rekke startups innen industriell teknologi, og brenner for å arbeide med tidligfase-bedrifter, og å bidra til å skape fremtidens næringsliv.

– Med en stor norsk industri og et behov for omstilling, ser vi at vi som land må forberede oss på en annen næringsstruktur enn den fossile. Derfor fokuserer vi på industriell teknologi, særlig basert på kompetansen som allerede finnes på Kongsberg, men også ellers i landet, sier daglig leder Svein-Olav Torø.

Svein Olav Torø

Daglig leder, Kongsberg Innovasjon

– Vi ønsker å hjelpe nye selskaper å vokse. For meg er det motiverende å bidra til å skape nye bedrifter, og se hvordan vi kan koble kompetanse og andre ressurser fra de store bedriftene, for å skape vekst i de nye.

Gjensidig nytte

Man kan jo spørre seg hvorfor de skulle være interessert i det, men de etablerte bedriftene får ny kunnskap i retur, om hvordan startup-ene arbeider og tenker, så her går det mye læring begge veier. Det er en vinn-vinn-situasjon.

– Kongsberg Innovasjon er blitt en ledende aktør innen norsk industriell teknologi, og har bygget et sterkt økosystem rundt både store industribedrifter og mange mindre, som trenger nettverk for å vokse, forklarer Torø.

– De store selskapene er avhengig av at det bygges kompetanse som styrker leverandørene deres. Vi jobber med både startups og scaleups, og i tillegg arbeider vi med store prosjekter i Kongsberg Technology Cluster. Dette samarbeidet bygger kompetanse og skaper synergier. For startups og scaleups er det viktig å få på plass kunder og kapital, så vi jobber med å utvikle selskapene, og synliggjøre verdiene deres for kunder og investorer.

Kongsberg Innovasjon har også etablert et pre-såkornfond, et investeringsfond for tidligfase-virksomheter. Selskapet hjelper bedrifter med ulike behov, enten det er merkantil eller teknisk bistand, og bidrar hele veien, blant annet også på besøk til kunder og investorer.

Undersjøisk verksted

Kongsberg Ferrotech, spesialisert på robotisering av undersjøisk inspeksjon, vedlikehold og reparasjon, har hatt stor nytte av samarbeidet:

– Vi har eliminert behovet for dykkere, og utfører alt arbeid ved hjelp av fjernstyrte roboter, omtrent som droner eller ROV-er. Vi jobber jo med kostbart og sensitivt utstyr, og det krever menneskelig involvering, selv om det er roboter som utfører jobben, sier daglig leder Christopher Carlsen.

Christopher Carlsen

Daglig leder, Kongsberg Ferrotech

Robotene fungerer som et undersjøisk verksted, som kan utføre inspeksjoner, vedlikehold og reparasjoner som om det var på land.

– Vi bringer verkstedet til skaden i stedet for omvendt, og utfører reparasjonen i selve defekten. Datterselskapet vårt S2 Robotics i Sørøst-Asia, som vi eier sammen med PTTEP, Thailands statlige oljeselskap, har utført flere reparasjoner med roboten Nautilus. Nå bygger vi kapasitet for å gjøre det samme her. Roboten fires ned uten behov for dykkerfartøy, noe som sparer store summer, forklarer Carlsen.

Uvurdelig hjelp

– Kundene kan logge seg inn via Teams og overvåke aktiviteten inni roboten via live kamera. En oljeledning kan fortsette å levere mens reparasjonene pågår, noe som sparer mye tid og penger. Dette er ikke bare en drøm eller idé, men kommersielt tilgjengelig i dag. Vi kan inspisere og reparere i én operasjon, noe som gir store gevinster, og vi kan dokumentere en reduksjon i CO₂-avtrykket på over 60 prosent.

– Kongsberg Innovasjon har vært helt avgjørende for vår suksess, spesielt i oppstarten. Nå har vi eksistert i over ti år, med over 20 fulltidsansatte. Et oppstarts-selskap er ofte begrenset til egen kompetanse, men vi nøt godt av kompetansen fra eierbedriftene deres. Fra dag én hadde vi tilgang til verdensledende kompetanse innen systemutvikling, hydromekanikk og elektronikk, med mye mer, så for oss har bistanden vært gull verdt.

Om Kongsberg Innovasjon

Kongsberg Innovasjon ble etablert i 2003 for å bidra til utvikling og vekst for nye og eksisterende teknologiselskaper.

Vår kompetanse og vårt mangfoldige nettverk bidrar til å skape vekst for teknologibasert virksomhet, fra oppstartsselskaper til store og veletablerte selskaper. I et unikt samarbeid med Kongsbergindustrien, sørger Kongsberg Innovasjon for en rask selskapsvekst.

Les mer på kongsberginnovasjon.no

Av Jarle Petterson

Next article