Forskning og industri
Vi står på tidligere forskeres skuldre
Når man snakker om behovet for innovasjon og nyskaping, er det mange som tegner opp et skille mellom grunnforskning og anvendt forskning. Dette skillet kan komme i skade for å underkjenne den grunnleggende forskningens betydning for å muliggjøre nyskaping. Den langsiktige, nysgjerrighetsdrevne forskningen er en forutsetning for innovasjonen som forsyner oss med nødvendige nye løsninger, … Continued