Sponset
En sikrere hverdag med digital oppfølging av kreftpasienter
Alle pasienter som får immunterapi ved Nordlandssykehuset, får tilbud om å bli fulgt opp digitalt og persontilpasset. Pasientene registrerer symptomene sine selv gjennom en app. Svarene sendes rett inn til kreftavdelingen, som kan følge dem opp umiddelbart. Appen er utviklet av det finske firmaet Kaiku Health. Nordlandssykehuset begynte å teste ut appen på pasienter i … Continued