Isabelle Ringnes og Marie Louise Sunde
likestilling
Likestilling på agendaen
Gjennom plattformen Equality Check ønsker Isabelle Ringnes og Marie Louise Sunde å skape en verden der alle har like muligheter i arbeidslivet, uavhengig av kjønn og bakgrunn.
Heidi Aven
Kvinner i karrieren
SHE Community
Q&A med Heidi Aven - daglig leder, SHE Community.