Isabelle Ringnes og Marie Louise Sunde
likestilling
Likestilling på agendaen
Gjennom plattformen Equality Check ønsker Isabelle Ringnes og Marie Louise Sunde å skape en verden der alle har like muligheter i arbeidslivet, uavhengig av kjønn og bakgrunn.