Skip to main content
Home » Kvinner i karrieren » Norges teknologiske fremtid er truet av mangelen på IT-eksperter
Sponset

— Med den digitale transformasjonen som skjer i et rekordtempo, har etterspørselen etter teknologi-kompetanse aldri vært større, sier Kristin Nyberg, administrerende direktør i Twoday. Hun peker på den kritiske mangelen på IT-ekspertise i Norge, og advarer om at den reduserte innsatsen for å utdanne teknologer kan sette landets fremtidige innovasjon og vekst i fare.

Kristin Nyberg

Administrerende direktør, Twoday

– I år vil vi utdanne 2714 IT-studenter. Det er 100 færre enn i fjor. Behovet er enormt, spesielt med tanke på at prognoser antyder at Norge vil trenge 40 000 nye kodere innen 2030. Med dagens utdannningstakt, så er vi langt ifra i stand til å møte dette behovet, sier Kristin Nyberg i Twoday. 

Twoday er en av Nordens største leverandører av virksomhetskritiske IT-løsninger, og jobber tett med offentlig sektor. Nyberg understreker at mangel på systemutviklere vil ha vidtrekkende konsekvenser for norsk næringsliv og offentlig sektor.

Norge kan miste sitt forsprang

– I verste konsekvens vil for eksempel ansettelses-landskapet bli dominert av de aller største bedriftene, og mulighetene for mindre bedrifter og offentlige tjenester til å ha et konkurransefortrinn, vil bli svekket. Dette kan føre til at Norge mister sitt teknologiske forsprang og konkurransefordel, sier hun 

– Vi i Norden har kommet langt med teknologi; både offentlig og privat sektor har gode fordeler her. En mangel på IT-folk vil derfor være skadelig, legger hun til.

Sosial mobilitet og mangfold

Nyberg påpeker også betydningen av sosial mobilitet og mangfold i IT-sektoren. Hun mener at en karriere innen teknologi kan være stabil og attraktiv, og at det er kritisk å mobilisere rekruttering, spesielt blant unge jenter og de med minoritetsbakgrunn.

– Samtidig må vi jobbe for å innlemme flere fra småsteder og bygder, og sørge for at alle ungdommer ser på teknologi og systemutvikling som en mulig karrierevei. IT er en drivkraft for innovasjon og sosial mobilitet, og vi kan ikke la muligheten gå tapt ved å ikke investere i et mangfoldig arbeidsmiljø, sier Nyberg. Hun kommer med flere forslag til løsninger på landets fremtidige kompetansekrise innen datateknologi. 

Twoday 

Med teknologi utvikler vi morgendagen

Nybergs tre forslag

– For å møte den voksende etterspørselen etter IT-kompetanse, må vi øyeblikkelig øke antall studieplasser innen informatikk og beslektede fag. Vi kan ikke illudere oss til at vi er forberedt på fremtiden med dagens utdanningstakt, sier hun og påpeker at en innføring av programmering som obligatorisk fag på ungdomsskolen er en nøkkelfaktor for å avmystifisere teknologibransjen og inspirere fremtidige generasjoner til å se potensialet og mulighetene innenfor datateknologi. 

– Imidlertid er import av IT-kompetanse fra utlandet en umiddelbar løsning vi må utforske. Slik vi gjør i helsesektoren ved å få inn arbeidskraft som leger og sykepleiere, må vi også kunne hente inn dyktige IT-profesjonelle fra andre land for å dekke kompetansebehovet, legger hun til og påpeker samtidig at offentlig sektor bør lære av privat sektor med tanke på ansettelsesfilosofi hvor kompetanse er viktigere enn språk. 

– Min erfaring er at offentlig sektor er mye mer restriktiv på bruk av utenlandsk arbeidskraft. I privat sektor er det i større grad fagkompetansen som er viktig og ikke norskkunnskaper eller statsborgerskap. Her må offentlig sektor lære av privat sektor, sier hun.

FAKTA

Twoday er en av Nordens største leverandører av virksomhetskritiske IT-løsninger, konsulenttjenester og datadrevne teknologier. 

Les mer på twoday.no

Av Kristian Fabrizio

Next article