Skip to main content
Home » Kvinner i karrieren » Slik skal Cegal bli verdens fremste teknologileverandør til energibransjen
Sponset

Teknologibransjen må ta verdien av mangfold på alvor, for å skape bærekraftige selskaper og produkter. Det gjør Cegal.

Cegal leverer produkter og tjenester til energibransjen, både i Norge og internasjonalt. Fokuset på energi gir selskapet en unik mulighet til å bidra i det grønne skiftet.

– Vår visjon er å bidra til en mer bærekraftig fremtid, ved å støtte kunder med ekspertise og teknologi på deres fornybarreise. Innen olje og gass har vi lyktes ved å kombinere fagekspertise og IT-kunnskap med automatiserte og skalerbare løsninger. I dag drifter vi IT-systemer og fagapplikasjoner for mange store energiselskaper, forteller Chief Product Officer Kersti Ekeland Bjurstrøm.

– Vi ser store muligheter for å utnytte erfaringen fra olje- og gassbransjen i nye vertikaler, og vi ønsker å være en proaktiv partner for andre kunder som også står midt i det grønne skiftet. Blant annet ser vi på hvordan programvare for seismiske analyser kan gi innsikt til karbonlagring og planlegging av vindparker offshore, og hvordan skyplattformen Cetegra gjør hverdagen enklere for selskaper i kraft- og fornybar-sektoren.

Verdifulle forskjeller

Kersti er ikke i tvil om at mangfold er berikende:  

– Kvinner og menn har ofte ulik tilnærming til problemstillinger og samarbeid, som bidrar til å finne de beste løsningene – særlig i endringsprosesser. Vår erfaring er at mangfoldige team har større troverdighet, og fremstår som tryggere valg for kundene, sier hun.

Cegal har flere kvinner enn menn i toppledelsen, men det betyr ikke at arbeidet er ferdig. Et av de viktigste målene for selskapet er å rekruttere flere kvinner, både til Cegal og teknologibransjen generelt.

– Det trengs rollemodeller som viser at det er naturlig med kvinner i både ledende og tekniske roller. Vi får ofte langt flere mannlige søkere til stillingene våre, men de dyktige kvinnene fins. Iblant tar det bare litt lenger tid å finne dem.

Rett mindset

Teknologibransjen er en spennende arena, også for dem uten teknisk bakgrunn. For Cegal er det avgjørende å se etter tankesett og holdning, for når dette er på plass, kan det meste læres. Erfarings- og kompetanseoverføring kan ha forskjellige former, som for eksempel mentorordninger.

Kersti er mentor for Jennifer Alnes, team lead for Integration & Development i Cegal. Hun syns det er verdifullt å ha en sparringspartner i samme selskap.

– Det gir et unikt innblikk i organisasjonen, og hjelper meg å nå mine ambisjoner, sier hun.

– Jeg har grad i entreprenørskap og økonomi, og har jobbet både med salg og ledelse i IT-bransjen. Det finnes mange muligheter også for oss uten teknisk bakgrunn, så lenge man er interessert i teknologi, folkene man jobber med og er åpen for å lære. I Cegal opplever jeg å få en spennende karriere i et mangfoldig og inkluderende miljø.

Cegal former den digitale fremtiden ved å gjøre kompleks IT til digitale suksesshistorier

Av Jarle Petterson

Next article