Skip to main content
Home » Kvinner i karrieren » Ønsker flere kvinner, men har fortsatt en vei å gå
Sponset

Teknologiselskapet GSGroup, som har sitt utspring i Sandefjord, opplever akkurat det samme som de fleste andre norske teknologiselskaper, nemlig at de har en mye større andel menn enn kvinner.

Marta Poniecka er Head of Technology i GSGroup. Stillingen innebærer at hun leder selskapets teknologiavdeling med lederansvar for 20 medarbeidere fordelt på kontorer i Sandefjord, Oslo, Danmark, Finland og Ungarn. Alle de andre i hennes avdeling er menn.

– Jeg kjenner meg godt igjen i beskrivelsen av at teknologibransjen består av mannsdominerte miljøer, sier Marta.

Marta Poniecka

Head of Technology, GSGroup

– Da jeg tok masteren min i informatikk i Polen var det kanskje bare fem prosent kvinner der. Jeg hadde flere lederroller bak meg i internasjonale og norske selskaper før jeg begynte her. I de stillingene var det også nesten bare menn. Derfor er jeg vant til det, og tenker faktisk heller ikke noe særlig over den manglende kjønnsbalansen i det daglige, fortsetter hun.

Marta mener at det aller viktigste er å sette søkelys på hva folk kan, og å avdekke hvem som passer best til de ulike oppgavene. Godt samarbeid handler om mye mer enn kjønnsbalanse, det handler vel så mye om den generelle balansen i teamet og hva den enkelte kan bidra med.

– Allikevel syns jeg det er viktig med flere kvinner og at kjønnsbalansen blir bedre. Jeg tror vi kan få en mer balansert hverdag med flere kvinner, siden kvinner ofte ser ting på en litt annen måte og dermed kan ha andre syn på hvordan ting kan løses. Kvinner kan kanskje også håndtere konflikter og stressituasjoner på en litt annen måte enn det menn kan, tilføyer hun.

Karriere i GSGroup

GSGroup er inne i en svært god utvikling, og er kontinuerlig på jakt etter flinke folk. Vær med å erobre fremtiden- bli en del av GSGroup.

Uante muligheter i tech

Marta peker på alle mulighetene som finnes innen tech, og at dersom flere kvinner ble oppmerksomme på disse mulighetene, ville kanskje også flere kvinner velge en karrierevei innen tech.

– Med en bakgrunn i IT eller relaterte felt, åpner det seg jobbmuligheter over hele verden. Teknologikompetanse er svært etterspurt, derfor er det forholdsvis lett å få jobb. Dessuten er teknologi integrert i nesten alle bransjer, fra medisin og transport til gaming og matindustri. Dette mangfoldet betyr at du kan anvende dine IT-kunnskaper på mange forskjellige måter. Det gjør at du, samtidig som du jobber med tech, ofte også kan utforske andre interesser i din teknologikarriere, noe som kan gjøre jobben enda mer engasjerende og givende, forklarer hun.

Målet er bedre kjønnsbalanse

Kollegaen Magnhild Agerup-Faxvaag som er CFO og COO i GSGroup, forteller at selskapet arbeider aktivt for å skape en bedre kjønnsbalanse:

– Teknologi er med på å definere verden på nær sagt alle områder. Og siden teknologien berører begge kjønn er det selvsagt for meg at både menn og kvinner bør være med på denne utviklingen.

Magnhild Agerup-Faxvaag

CFO og COO, GSGroup

Magnhild startet også arbeidskarrieren sin i teknologibransjen og har bestandig jobbet i mannsdominerte miljøer.

– Jeg har trivdes godt med det, men alltid også tenkt at det er bra med en bedre kjønnsbalanse mellom menn og kvinner siden det gjør noe med dynamikken. Vi har blitt mye mer bevisste på dette i GSGroup, derfor jobber vi aktivt med å endre det, men vi er langt fra best i klassen og har fortsatt et stykke vei å gå, avslutter Magnhild Agerup-Faxvaag.

Fakta om GSGroup

GSGroup er leverandør av mobile datafangst- og field service-løsninger. Selskapet har spesialisert seg på avansert sensorteknologi for sporing og gjenfinning og er blant Europas fremste aktører på dette området.

GSGroup tilbyr også skreddersydde løsninger for kjøre- og hviletid for lastebiler, flåtestyring, samt ERP-systemer for håndverksbedrifter.

Siden starten i 1992 har selskapet nå 200 ansatte fordelt på 15 kontorer i 9 europeiske land.

Les mer på gsgroup.no

Av Tom Backe

Next article