Skip to main content
Home » Kvinner i karrieren » Flere kvinner til styrerommet
Sponset

Kompetansehuset Aider mener likestilling og mangfold i næringslivet kan skape mer innovasjon, bedre arbeidsmiljø, smartere beslutninger og økt verdiskaping. Både partner og leder av virksomhetsstyring og styrearbeid, Vidar Andersen, og senior manager Hilde Sandmæl er positive til den nye loven om kjønnsbalanse i styrene.

– Dette er en gyllen anledning for norske bedrifter til å omfavne mangfold og forbedre beslutningsprosesser og resultater, sier Andersen.

Både han og Sandmæl jobber daglig med styrearbeid, og temaet kjønnsbalanse står til enhver tid høyt på agendaen.

– Et velfungerende styre er ikke bare en formalitet, men en vital ressurs som aktivt bidrar til å forme selskapets fremtid. I hjertet av ethvert styres arbeid ligger ansvaret for å utvikle strategier som tjener både eiere og selskapets langsiktige mål, sier Andersen engasjert fra møterommet i Aiders kontorer.

Han forteller videre at tiden i styrerommet ofte domineres av orienteringssaker, mens det som virkelig kan flytte selskapet fremover – strategisk planlegging – ofte blir nedprioritert. Han får støtte av kollega Hilde Sandmæl.

– Tenk på styrearbeid som mer enn en formell plikt. Det kan være en strategisk ressurs for din virksomhet, legger hun til.

Ny lov åpner nye muligheter

Vi befinner oss på Aiders hovedkontorer i femte etasje på Paleet i hjertet av Oslo. Her arbeider en del av de snart 900 ansatte som leverer regnskap, teknologi og rådgivningstjenester til over 10 000 norske virksomheter. Som to av landets fremste eksperter på virksomhetsstyring og styrearbeid er Andersen og Sandmæl nøkkelpersoner i bedriften. Begge jobber daglig for å styrke styrene hos en rekke norske bedrifter.

Den nye loven vi er her for å snakke om, krever at store og mellomstore selskaper fra 1. januar 2024 har minst 40 prosent kjønnsbalanse i styrene. Denne kjønnsbalansen må trinnvis implementeres frem til 2028 og vil berøre rundt 20 000 norske selskaper.

Sammen skal vi bygge Norges råeste kompetansehus

Vi i Aider tror at regnskapsbransjen må redefineres. Og at det er vi som skal gjøre det. Da nytter det ikke bare med flinke folk – vi må ha de flinkeste.

Ifølge Andersen og Sandmæl er dette en anledning til å fremme kvaliteten og effektiviteten på styrearbeidet. Med et estimert behov for 6 000 nye styremedlemmer allerede i år, understrekes viktigheten av å identifisere og utdanne kvalifiserte kandidater for fremtiden.

– For to tiår siden utgjorde kvinner bare 15 prosent av styresammensetningen i norske aksjeselskaper. Nå er tallet 20 prosent. Det har gått for sakte, noe som nødvendiggjør en mer aktiv innsats for å fremme likestilling og skape større mangfold, sier Sandmæl på spørsmål om hvilken rolle denne loven har for å fremme kjønnsbalansen.

– Vårt DNA

Både Andersen og Sandmæl påpeker samtidig at mangfold hos Aider handler om mer enn bare kjønnsbalanse i styrerommet. De ønsker å være en inkluderende og mangfoldig arbeidsplass fordi dette har en verdi i seg selv.

– Helt siden vi etablerte oss i 2019, har Aider vært et litt annerledes selskap. Ikke bare fordi bransjen trenger en utfordrer, men fordi vi faktisk tror annerledeshet kan være en styrke. Vårt prosjekt går ut på at verdier skapes best i lag. Og lag funker rett og slett bedre når vi er litt ulike. Når vi har ulike styrker og innfallsvinkler. Det er en del av vårt DNA, sier Sandmæl og avslutter.

– Gjennom mangfold skaper vi en rik læringskultur, og dette bidrar til syvende og sist med å forbedre våre tjenester til kundene.

FAKTA

Vil du lære mer om verdiskapende styrearbeid? Bli med på et gratis minikurs i regi av Aider. Webinaret finner sted torsdag 14. mars 08.30–09.15. Les mer og meld deg på her!

Av Kristian Mendoza

Next article