Sponset
Storbyuniversitetet OsloMet bidrar til grønn omstilling med arbeidsrelevant forskning og utdanning
Skal man oppnå de globale bærekraftsmålene og EUs klimamål må næringslivet involveres. OsloMet har som mål at bachelorstudentene skal ha grunnleggende kompetanse i bærekraft ved endt utdannelse. Viserektor for forskning og utvikling ved OsloMet, Per Martin Norheim-Martinsen, mener man må integrere forskning på bærekraft inn i utdanningene. – Som storbyuniversitet er det implisitt at vi … Continued