Skip to main content
Home » Grønn forbruker » Er du opptatt av miljø, bør du velge flyselskap med de nyeste flyene
Sponset

Norwegian jobber aktivt med tiltak som reduserer utslippene fra luftfarten, og vil bidra til at den blir utslippsfri i framtiden.

Mange gir luftfarten et ufortjent stempel som klimaversting, selv om bransjen globalt sett kun står for to prosent av de globale utslippene. Men Norwegian går i bresjen for å bidra til at utslippene reduseres, og at luftfart skal bli bærekraftig. Takket være en ung flyflåte og ny teknologi har selskapet redusert utslippene per passasjer med 30 prosent siden 2008.

– Er du opptatt av miljø, bør du velge flyselskap med de nyeste flyene, sier Lasse Sandaker-Nielsen, Norwegians informasjonsdirektør.

Viktigst med nye fly

Norwegians flyflåte har en gjennomsnittsalder på 3,8 år, og er med det blant de mest moderne og miljøvennlige flyselskapene i verden.

Sandaker-Nielsen sier at reduksjon av drivstofforbruk er avgjørende for å redusere klimautslipp, og i påvente av at bærekraftig biodrivstoff skal bli kommersielt tilgjengelig, og produsert i storskala, er nye fly og ny teknologi det aller viktigste et flyselskap kan investere i for å redusere utslipp i luftfarten.

– Det er ingen tvil om vi som bransje og selskap må gjøre det vi kan for å bidra til å redusere utslippene. Første skritt er ny teknologi, både når det gjelder fly og drivstoff. Vi investerer allerede i de nyeste flyene på markedet, vi investerer i ny cockpit-teknologi, som gjør flygningene mer effektive og jobber løpende med å redusere vekten om bord, noe som i kombinasjon bidrar til mindre utslipp.

– På lengre sikt vil el-fly være et alternativ for mindre fly som flyr korte distanser, men for fly med over 100 passasjerer, er ikke teknologien utviklet i dag. For større passasjerfly er bærekraftig biodrivstoff et viktig klimatiltak, men dessverre produseres det altfor lite i dag til at det har noen miljøeffekt. Våre fly kan fly med opp mot 50 prosent bio på tanken, så her er det store muligheter. Men myndigheter og bransjen selv må gå sammen for å få fortgang i produksjonen.

Lasse Sandaker-Nielsen, informasjonsdirektør i Norwegian. Foto: Charlotte Sverdrup

Ny teknologi, plast- og vektreduksjon

– Selv om nye fly og ny teknologi er det viktigste for å redusere utslipp, jobber vi aktivt med å identifisere andre tiltak som kan redusere vekten på flyene. Lettere seter og toaletter er to eksempler. Samtidig jobber vi med å redusere emballasje og plast om bord og fjerner nå skjermene om bord våre kortdistansefly, som vil redusere vekt og utslipp. Forhåndsbestilling av mat er også tilgjengelig på lengre flyvninger, noe som vil redusere matsvinn, fortsetter Sandaker-Nielsen.

Han røper at selskapet nå jobber med en ny bærekraftstrategi og et «klimaveikart» som snart skal lanseres, og at en løsning som gir passasjerene muligheten til å gjøre reisen klimapositiv er på trappene.

I 2018 inngikk Norwegian et samarbeid med det svenske selskapet AVTECH Sweden, og investerte i ny teknologi som vil gir Norwegians piloter nøyaktig vind- og temperaturinformasjon om ruten de skal fly. Dette samarbeidet har resultert i et redusert drivstofforbruk med 22 kilo per flyvning, som tilsvarer 16 000 tonn per år.

– Inntil bærekraftig biodrivstoff blir kommersielt tilgjengelig, er det slike investeringer og tiltak som vil hjelpe. Dataene pilotene våre får overført til flyets systemer kan justere og optimalisere flyruten, som vil redusere drivstofforbruket ytterligere, sier Sandaker-Nielsen.

Verdens mest miljøvennlige flyselskap

Norwegian er det femte største lavprisselskapet i verden, og det uavhengige miljøinstituttet The International Council on Clean Transportation (ICCT) har to ganger kåret selskapet til det mest miljøvennlige transatlantiske flyselskapet i verden. I tillegg ble Norwegian kåret til det mest bærekraftige flyselskapet i Norge av Global Sustainability Index tidligere i år.

– Norwegian skal få flere nye, drivstoffeffektive fly de kommende årene, og vil derfor fortsette å ha de laveste utslippene i verden. Nye fly bidrar til utslippsreduksjoner, bedre komfort for passasjerene, og lavere kostnader for selskapet. De tre tingene kombinert har vært viktig for oss. Vi ser at de reisende blir mer og mer opptatt av bærekraft og miljø, og da har vi et fortrinn som mange av de andre selskapene ikke har, som vi mener vil kunne bidra til at folk velger oss framfor andre selskap som flyr rundt med en eldgammel flyflåte, sier informasjonsdirektøren.

Sandaker-Nielsen forteller at Norwegian ønsker å gjøre sitt for at luftfarten i fremtiden blir utslippsfri.

– Selvfølgelig skal vi bidra til at vi får en utslippsfri verden. Alle må bidra på sin måte, og det vi kan bidra med nå er å investere i ny teknologi som slipper ut mindre CO2. Det er også viktig å huske på at vi også bidrar til samfunnsutviklingen overalt hvor vi flyr, gjennom at flere får jobb og at verdiskapingen øker. Flere turister bidrar til økonomisk vekst som gjør at flere får muligheten til å forsørge seg selv, helt i tråd med FNs bærekraftsmål, sier han.

Foto: Norwegian

UNICEF-samarbeid

Med en klar visjon om å forbedre samfunnet, er også Norwegians ansatte engasjerte og opptatte av bærekraft, miljøet, og fremtiden. Norwegians elleveårige samarbeid med UNICEF motiverer de ansatte, og gjør dem stolte over å jobbe i selskapet.

– Når det handler om bedriftens samfunnsansvar, er samarbeidet vårt med UNICEF en kjempeviktig del av det vi gjør utover det som er direkte knyttet til vår kjernevirksomhet. Våre ansatte ønsker å være med på å fly nødhjelp, og se med egne øyne at hjelpen kommer frem. Jeg får dessuten flere henvendelser i uka fra kolleger som ønsker å bidra til UNICEFs arbeid for barn.

– I november i fjor sendte Norwegian og UNICEF et fullastet fly med skoleutstyr og annen nødhjelp til Chad for å hjelpe barn som har blitt utsatt for krig og konflikt. Tidligere har UNICEF og Norwegian samarbeidet om å sende fly med nødhjelp til verdens nest største flyktningleir, Za’atari i Jordan, Den sentralafrikanske republikk, Djibouti og Mali, avslutter Sandaker-Nielsen.

Av Andreas Aguilera Myrvold

Next article