Skip to main content
Home » Grønn forbruker » Du er sjefen!
Grønn forbruker

Du er sjefen!

Foto: Mert Guller/Unsplash

Som forbruker eller i kraft av jobben vår, kan vi hver for oss ta bevisste valg, som til sammen skaper store resultater for miljøet.

– I en hektisk hverdag trenger vi alle sammen hjelp til å gjøre mer miljøvennlige valg for eksempel i butikken, på jobben eller hjemme på kjøkkenet. En av oppgavene våre er å gjøre slike valg enklere for folk, sier Cecilie Lind, administrerende direktør i Avfall Norge.

Ny merkeordning

I høst lanserte Avfall Norge sammen med flere andre aktører en ny merkeordning, der et merke på emballasjen forteller forbrukeren hvordan emballasjen skal kildesorteres. Målet er at merkeordningen skal være lik over hele landet.

cecilie-lind

Cecilie Lind

Administrerende direktør, Avfall Norge

– Uansett om du er på hytta, jobben, på flyplassen eller hjemme, skal det være enkelt å vite hvor emballasjen skal kastes for at den i størst mulig grad skal kunne materialgjenvinnes. Så sjekk emballasjen og velg gjerne produkter som har emballasje som kan gjenvinnes. Det viser produsentene at bærekraft er viktig, sier Lind.

Riktig emballasje

Det vi gjør som forbrukere er viktig også for produsentene. Stadig flere produsenter velger emballasje som bidrar til bærekraft. Nylig lanserte Grønt Punkt, som er et av Avfall Norges medlemmer en kalkulator som skal hjelpe produsenter å velge riktig emballasje til sitt produkt.

– Vi ser også at butikker stiller krav til de produsentene de skal ta inn i sitt sortiment når det gjelder emballasje. Det er bra. Alle kan på en eller annen måte bidra til økt bærekraft i sine roller, sier Lind.

Offentlige innkjøp

Noen av de aller viktigste premissleverandørene er offentlige innkjøpere.

– De bør stille krav om innblanding av resirkulerte råvarer i produktene de kjøper inn, etterspørre biogass når de kjøper transporttjenester og sjekke at de kjøper varer fra produsenter som oppfyller kravene til produsentansvar.

Produsentansvar

Produsentansvar innebærer at de som selger eller importerer et produkt, også tar ansvar for produktet når det blir til avfall. Ikke alle produsenter som er pålagt å være med i en slik ordning, er med på ordningene. I det siste har myndighetene derfor gitt bøter til produsenter som ikke tar ansvar.

– Det er bra at det får konsekvenser å ikke ta sitt lovpålagte ansvar. Vi har etterlyst en slik oppfølging i mange år, sier Cecilie Lind.

EU leder an

Avfall Norge er opptatt av at Norge må følge utviklingen i EU. Nå er det EU som er den delen av verden som leder an i arbeidet med å redusere avfallsmengdene, og øke bruken av resirkulert råvarer.

Gjennom EUs rammedirektiv for avfall, blir Norge forpliktet til å gjenvinne 65 prosent av plasten i husholdningsavfallet og lignende avfall fra næringslivet innen 2035.

I dag materialgjenvinnes cirka 40 prosent av denne typen plast ifølge tall fra Grønt Punkt.

– Skal vi nå det målet, må alle bidra, hver fra sitt ståsted og med det de kan. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt, avslutter Cecilie Lind.

Av Avfall Norge

Next article