Skip to main content
Home » Grønn forbruker » Små hverdagsvalg, stort samfunnsansvar
Sponset

Vet du at du kan bidra til samfunnsansvar hver gang du handler ost og melk på butikken?

Hver gang du kjøper noe godt fra Kavli, bidrar du som forbruker til en bedre hverdag for andre mennesker. At stadig flere gjør nettopp det, resulterte i at Kavlifondet kunne dele ut 131,2 millioner kroner til gode formål i 2018.

Kavlifondet er stiftelsen som er heleier av Kavlikonsernet – med virksomheter som Kavli og Q-meieriene i Norge. Siden opprettelsen i 1962 har overskuddet etter drift og utvikling blitt delt ut til samfunnsnyttige prosjekter verden over.

Skal løse samfunnsutfordringer

I vedtektene står det at Kavlifondet skal støtte både humanitært arbeid, forskning og kultur. Det meste av midlene går i dag til prosjekter som arbeider med å løse store aktuelle samfunnsutfordringer.

— Vi prioriterer prosjekter som har potensial til å skape ringvirkninger i enkeltmenneskers liv, i lokalsamfunn, og i storsamfunn. Kavlifondet er ikke en sponsor, men en samfunnsaktør som er forpliktet til å forvalte Kavlikonsernets overskudd på ansvarlig vis til nytte for samfunnet, sier Inger Elise Iversen, daglig leder i Kavlifondet.

70 prosent av midlene deles ut i de fire landene Kavlikonsernet har produksjon. Resten gis til prosjekter for bedre helse og prosjekter som kan skape økonomisk vekst i utvalgte land i Afrika og Asia.

Fokus på psykisk helse

Her hjemme er psykisk helse for barn og unge høyt prioritert, sammen med inkluderingsarbeid og forebygging av utenforskap.

— Det er godt dokumentert at utfordringer knyttet til psykisk helse for barn og unge er store og globalt økende. Verdens helseorganisasjon har utpekt ensomhet og utenforskap blant vår tids største helseutfordringer, påpeker Iversen.

En annen stor satsing er støtte til etablering av flere Matsentraler, som samler inn overskuddet fra matbransjen og omfordeler den til organisasjoner som hjelper vanskeligstilte.

— Matsentralene bekjemper matsvinn, de gir hjelp til fattige og vanskeligstilte, og driver et flott inkluderingsarbeid gjennom arbeidstrening i samarbeid med NAV. Her får vi flere viktige effekter for mennesker og miljø i ett og samme prosjekt, oppsummerer hun fornøyd.

Kavlifondet støtter også mange prosjekter som kombinerer kultur med inkludering, som for eksempel Fargespill, Kulturhjerte, og Festspillkollektivet i Bergen.

— Vi har også samarbeid med organisasjoner som VilVite, Det Norske Teateret, og Den Nationale Scene, der vi finansierer billetter eller forestillinger for målgrupper som ikke har tilgang til slike kulturopplevelser som følge av fattigdom, sykdom, eller andre utfordringer relatert til utenforskap og ensomhet.

Ikke mange andre bedrifter kan med håndet på hjertet si at hele deres overskudd gåt til gode formål. Til venstre: Inger Elise Iversen, daglig leder i Kavlifondet. Foto: Kavli Norge

Forbrukere ønsker å ta mer samfunnsansvar

— Våre målinger viser at stadig flere forbrukere kjenner til at overskuddet fra Kavliost, Q-Melk og de andre merkene våre deles ut til gode formål. Men det er fremdeles ikke så mange som vet at Kavlifondet faktisk eier Kavli og Q-Meieriene, og at hele overskuddet – ikke bare deler av det – deles ut til gode formål. Vi vet at stadig flere forbrukere ønsker å ta del i samfunnsansvar, også når de gjør sine daglige valg på butikken. Derfor har vi nå trappet opp vårt kommunikasjonsarbeid, sier Iversen.

Kavlifondet vil informere forbrukerne om hva de faktisk bidrar til gjennom sine hverdagslige valg på butikken.

— Vi vil også løfte frem alt det gode arbeidet som gjøres i organisasjonene vi støtter. Således tror vi enda flere forbrukere vil velge våre produkter i viten om at overskuddet går til en god sak. Resultatet blir et større overskudd å dele ut til gode formål, tilføyer hun.

«Vi er til for andre»

Ikke mange andre bedrifter kan med hånden på hjertet si at hele deres overskudd går til gode formål.

— Vi er stolte av vår eierform. Det gjør noe med deg å vite at du er med på å gjøre en forskjell hver dag du går på jobb – at du skaper verdier for gode formål, til berikelse for hele samfunnet. Jeg har møtt medarbeidere som sier at Kavlifondets eierskap var hovedgrunnen til at de søkte jobb i Kavli. Alt Kavlifondet gjør skal være til nytte for andre mennesker og felleskapet. Vi kan uten forbehold si at vi er til for andre, avslutter hun.

Kavlifondet

– Heleier av Kavlikonsernet som har virksomheter i Norge, Sverige, Finland og Storbritannia.
– Virksomhetene produserer kjente merker som Kavli, Q-Meieriene og Primula Cheese.
– Opprettet i 1962 av Knut Kavli, sønn av konsernets grunnlegger Olav Kavli.
– Knut Kavli fikk ingen barn og testamenterte hele konsernet til Kavlifondet, for å sikre et varig og samfunnsansvarlig eierskap.
– Vekst i flere av konsernets virksomheter har de siste årene gitt en sterk økning i tildelingene fra Kavlifondet, fra 20,8 millioner i 2011, til 131,2 millioner i 2018.

Les mer på kavlifondet.no

Av Andreas Aguilera Myrvold

Next article