Skip to main content
Home » Grønn forbruker » Åpenhetsloven vil gi forbrukerne større mulighet til å handle etisk
Grønn forbruker

Åpenhetsloven vil gi forbrukerne større mulighet til å handle etisk

Hvordan kan du vite at det du kjøper ikke er laget av mennesker som jobber under uverdige forhold, der elendig lønn og brudd på menneskerettigheter er dagligdagse?

Når åpenhetsloven trer i kraft 1. juli 2022 skal du som forbruker få svar på under hvilke omstendigheter varene eller tjenestene er laget.

– Inntil nå har det vært vanskelig for bevisste forbrukere å få god nok oversikt over at varene og tjenestene de kjøper er produsert på en etisk forsvarlig måte. Ofte vet ikke en gang butikkene som selger varene, under hvilke forhold de er produsert, forteller daglig leder i Etisk handel Norge, Heidi Furustøl.  

Dette ville regjeringen ha slutt på, og i juni i år ble derfor åpenhetsloven, som også kalles «Menneskerettighetsloven for næringslivet» vedtatt i Stortinget.

Heidi Furustøl

Daglig leder i Etisk handel Norge

Forbrukerne vil stille spørsmål

Fra 1. juli 2022 må alle bedrifter av en viss størrelse utføre lovpålagte aktsomhetsvurderinger.

– Det er en metode som brukes for å få bedre oversikt og håndtering av risiko for menneskerettighetsbrudd i både egen virksomhet og i leverandørkjedene. Denne metoden hjelper bedriftene til å redusere risikoen for at deres varer og tjenester kan være produsert under uverdige forhold, sier Furustøl.

Ved åpenhetslovens inntog må en anta at en del butikker ser en drastisk økning i henvendelser fra forbrukere, som virksomhetene nå er lovpålagt å svare. Solid redegjørelse for aktsomhetsvurderingene vil kunne redusere trykket betydelig, sier Heidi Furustøl.

Hun oppfordrer virksomhetene til å se positivt på «vanskelige» spørsmål.

– Noen ganger har man ikke svaret, og da må man ut og undersøke for å se om det er mulig å kunne gi de svarene som forbrukerne spør om. Dette vil trolig også gi bedre aktsomhetsvurderinger.

Åpenhetsloven

«Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold» (åpenhetsloven). Formålet med loven er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Forbrukertilsynet skal føre tilsyn med Åpenhetsloven, og kan ilegge virksomheter tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på loven.

Hvem gjelder loven for?

Loven vil gjelde cirka 9000 norske virksomheter, men den vil også få ringvirkninger for mindre selskaper.

Loven gjelder for bedrifter som oppfyller 2 av 3 vilkår; salgsinntekt over 70 millioner kroner, balansesum på 35 millioner eller gjennomsnittlig antall ansatte på 50 årsverk.

Den gjelder også for allmennaksjeselskaper, børsnoterte foretak og banker, kredittforetak og finansieringsforetak.

Etisk handel Norge (EHN)

Bedriftsmedlemmer i EHN oppfyller åpenhetslovens aktsomhetsvurderingsplikt og langt på vei informasjonsplikten ifølge Oslo Economics konsekvensutredning. EHN ble stiftet i år 2000 og er en medlemsorganisasjon med 170 medlemmer fra næringsliv, offentlige sektor, fagbevegelsen, arbeidsgivere og organisasjoner. EHN er et flerpartssamarbeid som gjør det mulig å møte komplekse og utfordrende problemstillinger i leverandørkjeden som virksomheter ikke kan takle alene.

Les mer

For å lese mer om åpenhetsloven,

besøk: etiskhandel.no

Next article