Skip to main content
Home » Vekst i Vestland » Utdanner etterspurte fagfolk
Sponset

Norges Eiendomsakademis samarbeid med Fagskulen Vestland og Høgskulen på Vestlandet skaper spennende muligheter for fagfolk i fylket.

– Vi tilbyr flere yrkesrettede utdanninger, som mesterutdanning, utdanning av takstmenn innen landbruk, skade og skjønn, nærings- og boligeiendom, så vel som maskiner og lignende, sier akademiets administrerende direktør Espen Fuglesang.

Espen Fuglesang

Administrerende direktør i Norges Eiendomsakademi

– Dessuten gir vi undervisning i tilstandsanalyse av bolig, som det har vært mye snakk om, i forbindelse med ny forskrift til avhendingsloven ved salg av bolig.

Han fremhever også eiendomsforvaltning, der de samarbeider med Høgskulen på Vestlandet, samt et med Fagskulen Vestland, om bygningssakkyndig-studiet. Det er et toårig fagskoleingeniør-løp, med spesialisering innen tilstandsanalyse av bolig.

Ta de beste studiene og kursene innen bygg og eiendom. Les mer her.

Spillbart og digitalt

Opprinnelig har en del av undervisningen vært i klasserom, men etter koronaen kjører vi både studier og kurs heldigitalt. Undervisning med video og webinarer har vist seg svært vellykket. Vi har lært ved å prøve og feile, men har fått veldig gode tilbakemeldinger, så dette vil vi fortsette med. Vi kombinerer forelesning med interaktive oppgaver, og legger til rette for at studentene kan kommunisere seg imellom på nye måter.

– Det som er helt nytt, er at vi satser mer på gamification, altså spillprinsipper for å løse problemer. Det gir en mer engasjerende måte å lære på, som vi kommer til å bruke mye, forteller han.

Bedre karakterer

– I samarbeidet med Fagskulen Vestland har vi trukket veksler på deres erfaring med digital undervisning, og de leverer kvalitet på behovene våre. Et positivt utslag er at vi har sett et løft i snittkarakterene på eksamen. Jeg tror det kommer av at studentene kan spille undervisningen av flere ganger.

Fuglesang forteller at det er et mål å få flere til å ta den såkalte Y-veien (yrkesfaglig vei) inn en ny type stilling eller høyere utdanning på et spesialfelt, om ønskelig.

– Vi ser gjerne at de som har vært ute i arbeidslivet og bygget boliger, for så å ta tilstandsanalyse hos oss, er veldig etterspurte. Vi leverer etterutdanning for landets største organisasjon for takstingeniører, Norsk takst, og samarbeider mye med bransjen, så vi har førstehånds kjennskap til behovene. Det samme kan vi si om Eiendomsmeglerforbundet og Eiendom Norge og forskningsmiljøer, som gir en gyllen mulighet til å skreddersy studietilbudet for behov og endringer på markedet.

– Vi har et stort spenn i studentmassen, fra sivilingeniører, agronomer, arkitekter og studenter med svennebrev. Den siste gruppen trenger et mesterbrev for å fortsette med takstutdanningen, men da åpner det seg mange muligheter.

Les mer på neak.no.

Av Jarle Petterson

Next article