Home » Vekst i Trøndelag » Vekst og verdiskaping er det som sikrer velferd
næringsliv

Vekst og verdiskaping er det som sikrer velferd

Trøndelag er full av skatter som bare ber om å bli gravd frem i lyset. Foto: Hege Tunstad/NHO Trøndelag

Trøndersk lynne, naturressurser og kunnskap er ingrediensene som trengs for å riste av seg pandemien og gi næring til et bærekraftig næringsliv. Og det trenger vi for å finansiere det velferdssamfunnet vi har og vil ta vare på.

Det gjør vondt for en trønder å skryte av seg og sitt, men det er nødvendig nå. Å skryte av Trøndelag. Vi har noe helt spesielt her, som vi må dele med verden. Sånn at vi sammen kan gjøre den litt bedre.

En naturrikdom

Trøndelag er full av skatter som bare ber om å bli gravd frem i lyset. Som sider i en historiebok ligger berggrunnen lagdelt under oss, og gir oss jordsmonnet som blir til Michelinverdig mat. Og det gylne kobberet som er navlestrengen til det elektriske grønne samfunnet vi jobber for.

Trøndersk jord, skog, fjorder og berggrunn er en naturrikdom vi både må ta vare på og dele av. Grunnlaget for både matproduksjon til lands og til vanns, og alle de råvarene vi trenger i byggingen av en bærekraftig økonomi. Og nettopp dette vil NHO Trøndelag grave dypere i når vi nå jobber oss ut av pandemien. Vi skal jobbe for en varsom vekst som sikrer velferden vår.

Bærekraftige løsninger

Trønderske bedrifter har ansatte som søker nye måter å gjøre ting på. Hver dag løses praktiske problemer basert på ferdigheter og kunnskap. I samspill med våre fantastiske naturressurser skapes jobber, verdier og velferd.

Den korte avstanden mellom naturressursbaserte næringer og kunnskapsmiljøene i NTNU og SINTEF er grunnen til at vi har de mest avanserte havmerdene, høyteknologisk skogbruk og jordbruk, prøver ut de nye smarte energiløsningene, og finner opp nye ting og bærekraftige løsninger hver dag – til det beste for trøndere og resten av verden.

Det å drive bedrift i Norge er en rask og kontinuerlig endringsprosess, en balansegang, et orienteringsløp i ukjent terreng. Da må noe være trygt, tilrettelagt og stabilt. Rammer som gjør det gjennomførbart å bygge bedrifter, og drive dem.

Folk, flyt og forutsugbarhet

Det er det vi trenger god industrikultur og god næringspolitikk til. Samtidig må utdanning og arbeidsmarkedstiltak videreutvikles i takt med behovet i næringslivet. Vi må forhindre frafall og utenforskap på grunn av helseutfordringer eller kompetansemangel.

Gi bedriftene folk, flyt og forutsigbarhet. Vi skal tenke på både økonomi, klima og ivareta sosiale behov. Dette skal vi samarbeide med bedriftene om, slik at de kan ha tillit til at de kan satse i Trøndelag. De må kunne sette seg mål, sette retning og sette fart, og skape jobber og skape verdier.

Slik sikrer vi vår felles velferd gjennom varsom vekst.

Hege Tunstad

Senior kommunikasjonsrådgiver i NHO Trøndelag

Tekst: Hege Tunstad

Neste artikkel