Home » Vekst i Innlandet » Industriselskaper vokser på Kirkenær
Vekst i Innlandet

Industriselskaper vokser på Kirkenær

En av de som har vært etablert i Grue kommune lenge, er Solør Bioenergi. Det er en stor fordel som næringsaktør å være i en liten kommune. Foto: Solør Bioenergi

Kirkenær industriområde ligger i Grue kommune, og er en av de største tungindustriklyngene i Innlandet. Her finnes sentrale industritomter til konkurransedyktige priser, og mulighet for prosessvarme fra Solør Bioenergi. De siste årene har flere tomter blitt solgt til næringsmiddelindustri og grønnsaksproduksjon.

– Det er mye industri her i dag, men det er enda plass til flere, sier Haakon Gjems. Han er næringsrådgiver i Grue kommune.

– Vi ønsker spesielt å selge til de som har behov for prosessvarme i industrien sin.

Solør Bioenergis vugge

En av de som har vært etablert i Grue kommune lenge, er Solør Bioenergi.

– Det er en stor fordel som næringsaktør å være i en liten kommune, sier administrerende direktør Hans M. Moss i Solør Bioenergi.

Solør Bioenergi produserer elektrisitet, fjernvarme og prosessvarme på Kirkenær av å energigjenvinne utrangert, impregnert treverk og gamle jernbanesviller som kategoriseres som farlig avfall. Varmen som produseres av dette virket, leveres på fjernvarmenettet, hvor blant annet Grue kommune selv er kunde med sine bygg og anlegg.

– Grue kommune viser stor forståelse for industri og næringsutvikling, og har som utgangspunkt å si ja når de får byggesøknader og andre henvendelser. De er kjappe til å snu seg rundt, sier Moss.

– «Dette ser vi raskt på» er ofte svaret vi får, og saksbehandlingen utføres profesjonelt og effektivt slik at vi ikke må vente i lang tid for å ta viktige investeringsbeslutninger.

Den tremekaniske industrien, som er dominerende på industriområdet, får tømmer fra de omkringliggende skogene. Tømmeret foredles til trelast og stolper som tørkes med prosessvarme fra Solør Bioenergi, og blir til impregnerte gjerdestolper, trelast og andre bearbeidede produkter som går ut i markedet. Solør Bioenergi kjøper restprodukter i form av flis og sagspon fra treindustrien som det produserer pellets og briketter av. Fjernvarmen selges også til andre industrikunder på industrifeltet og til oppvarming av ulike offentlige og private bygg.

Etter at det impregnerte trevirket har gjort nytte for seg blant annet på terrasser, jernbanespor og som elektrisitetsstolper i en mannsalder, får Solør Bioenergi produktene tilbake og lager energi av det som nå er blitt kategorisert som farlig avfall. På den måten lever hele industriklyngen i en symbiose hvor alt er en evig sirkel av industri.

Solør Bioenergi leverer også varme til de nye jordbærtunellene på industriområdet. Med varme fra Solør Bioenergi kan produksjonen starte opp innen påske, og norske jordbær kan være klare til 17. mai. Sesongen kan utvides til ut september, selv når solen ikke står fullt så høyt lenger.

Vekst i Grue

Glamox Luxo holder også til på Kirkenær, og er nå i gang med å flytte en fabrikk fra Sverige til Norge. De har økt antall ansatte med 17 årsverk og har økt omsetningen med 50 prosent på et år, og samarbeider tett med teknologi- og industrilinjen på Sentrum videregående skole, og har ved sin roboteknologi tatt tilbake mye produksjon fra Kina.

– Målet i Kongsvingerregionen er å skape netto 100 arbeidsplasser hvert eneste år, og det klarer vi stort sett, forteller Gjems.

– Dette er viktig med tanke på å snu befolkningsutviklingen med tanke på at alderssammensetningen i Grue er noe høy. I siste kvartal år hadde Grue en vekst i antall innbyggere. Vi fikk faktisk 58 nye innbyggere i bygda vår.

– Vi ønsker å få utdannet ungdom tilbake, sier Gjems.

– Bedriftene selv sier at de har en veldig stabil arbeidskraft, så selv med spesialiserte funksjoner kan man ta investeringen med å lære opp ansatte, for de blir i mange år.

Leve i Grue

Grue har et rikt kulturliv og idretts- og aktivitetstilbud, og man har Finnskogen mot øst for naturopplevelser. Selv som det er en liten kommune, har mange forskjellige mennesker bosatt seg her, og en del kunstnere har etablert seg. Toleransen for hverandre er høy. I Grue kommune finnes også de fjerde beste barnehagene i Norge ifølge siste tall fra kommunal rapport.

I løpet av 2021 har nesten 90 prosent av husstandene fiberdekning, som gjør Grue til en av de beste kommunene i Innlandet.

Av Ingrid Cammermeyer

Neste artikkel