Home » Vekst i Innlandet » Grenseløs vinterturisme
Vekst i Innlandet

Grenseløs vinterturisme

Med bare noen mils avstand ble Trysil, Sälen og Idre henholdsvis Norges og Sveriges største alpindestinasjoner. Foto: Ola Matsson/SkiStar

Norge har samarbeidet tett med naboene Värmland og Dalarna i Sverige i flere tiår. Dette har ført til utviklingen av en ledende og grenseoverskridende destinasjon for vinterturisme.

Besøksnæringen i denne regionen i hadde 6,4 millioner gjestedøgn og en omsetning på 5,6 milliarder kroner i 2018.

Samarbeidet over grensa har også ført til etableringen av den internasjonale flyplassen Scandinavian Mountains Airport, noe som gir regionen gode muligheter til å fortsette utviklingen av reiselivet.

– Vår målsetting i Innlandet er å ta en nasjonal og internasjonal posisjon innen reiselivet, og vi vet at mange allerede bruker mye av sin verdifulle fritid i fylket vårt. Dette gir eventyrlige muligheter, både for turistene og næringslivet, sier fylkesordfører Even Aleksander Hagen.

Nye inntekstmuligheter

På 1960- og 70-tallet skjøt utviklingen av vinterturisme fart parallelt på begge siden av grensen – i Sälen, Idre, Trysil og Engerdal. Dette skjedde som følge av at verdikjeden knyttet til hogst og videreforedling av tømmer ble mekanisert. Dette førte til nedgangstider for skogeierne, og noen av disse søkte etter nye inntektsmuligheter.

Med bare noen mils avstand ble Trysil, Sälen og Idre henholdsvis Norges og Sveriges største alpindestinasjoner. Fra 1990-tallet ble destinasjonene gradvis koblet tettere sammen med støtte fra fylkeskommune, Nordisk ministerråd og EUs Interreg-programmer.

Felles innsats

En rekke politikere fra kommuner, fylkeskommuner, landsting, embetsmenn fra Statsforvalteren på norsk og svensk side og representanter fra samfunns- og næringsliv har preget arbeidet gjennom disse årene. Et ønske om «ett skönare liv» i vår grenseregion i et mer integrert Norden og Europa har vært utgangspunkt for arbeidet.

– Samarbeidet startet med felles innsats for å utvikle helårsturisme og med konkrete energisparetiltak. Etter har det vokst fram en helt spesiell modell for samarbeid i dette skandinaviske grenselandet. Modellen bygger på dialog mellom privat og offentlig sektor – de fire kommunene Trysil, Engerdal, Malung-Sälen og Älvdalen og bedrifter og destinasjonsselskaper, sier Hagen.

Lever på begge sider

Få land står hverandre så nær som Norge og Sverige. For Innlandets del gir det tette samarbeidet med Värmland og Dalarna gode muligheter til fortsatt vekst og utvikling for denne regionen.

– Vi deler Europas nest lengste landegrense, som for mange som lever og arbeider i grensetraktene ikke er mer enn en strek på kartet. Du bor i ett land, og pendler til jobben din på den andre siden av grensen. Du handler, ferierer, finner din partner og stifter familie uten å tenke så mye på hvilken side av grensen du befinner deg. I virkeligheten kan områdene langs nasjonsgrensen mellom Norge og Sverige gjerne beskrives som grenseløse, poengterer fylkesordføreren.

 Tekst: Innlandet fylkeskommune

Neste artikkel