Skip to main content
Home » Fremtidens vann og avløp » Kommuner får overtaket på miljøutfordringene sammen med InfoTiles
Sponset

I bortimot alle norske kommuner forfaller infrastruktur for vann og avløp raskere enn man klarer å vedlikeholde det. Lekkasjegraden er høy, og kommunene har høye krav til å løse utfordringene. Kommuner ønsker oversikt over all informasjonen de har på tvers av systemer og leverandører slik at de kan bruke tid og ressurser der det gagner mest, og det er her InfoTiles kommer inn i bildet.

Data over forhold som nedbør, temperatur, nivå i kummer og pumpestasjoner er viktig informasjon for kommuner. InfoTiles strømmer disse dataene på tvers av sensorer, vannmålere, vedlikeholdssystemer, åpne datakilder og kontrollsystemer. Det gir oversikt, varsler, sanntidsanalyse, modellering og prediksjon direkte i én plattform som er enkel i bruk.

Ikke fremtiden, men i bruk

En av kommunene som har tatt i bruk løsningen fra InfoTiles er Lillestrøm kommune.

– Vi kan sette opp formler for beregning av vannføring som funksjon av nivå, hastighet og trykk. Vi kan legge til statistiske indikatorer, dekomponering av tidsserier og tidsmessige funksjoner på tvers av datakilder i en og samme løsning, forteller Asgeir Hagen, som er ingeniør i miljøteknikk i Lillestrøm kommune.

Asgeir fortsetter engasjert:

– Dette er helt unikt. Det gir oss ny innsikt i data vi allerede har, og vi kan se sammenhenger vi ikke har sett tidligere. For oss er det veldig ressursbesparende og gir en bedre tjeneste til innbyggerne.

Skreddersydde dashboards og analyser

Løsningen brukes både i planlegging, drift og vedlikehold, og er tilpasset slik at den også kan brukes på nettbrett og mobil ute i felt. Skreddersydde visninger til de enkelte brukergruppene gjør at de enkelt kan få informasjon tilpasset deres behov.

Smarte og digitale vannmålere

Som et tiltak for å spare vann for innbyggerne, og ikke minst for å finne ut hvor det forekommer lekkasje, tester nå både Trondheim og Molde ut smarte vannmålere sammen med InfoTiles. En av hovedutfordringene for kommunene er å velge «riktige» løsninger for de neste 10-20 årene. For å sikre at man ikke låser seg til en leverandør eller teknologi, benytter man forskjellige typer vannmålere og nettverksteknologi, som LoRaWAN og Narrowband IoT (NB-IoT).

Bakgrunnen for at kommunene ønsker smarte vannmålere handler først og fremst om å øke vannbevisstheten hos innbyggerne. De digitale vannmålerne sender automatiske avlesninger på timesbasis, så slipper innbyggerne å tenke på å sende inn forbruk via SMS. I tillegg vil innbyggerne få en bedre oversikt over eget forbruk, og kommunen kan varsle ved mistanke om vannlekkasje i husstanden. Med smarte vannmålere kan lekkasjene oppdages, varsles og utbedres raskere. Godt for kommunen, innbyggerne og miljøet.

De digitale vannmålerne består av mange ulike sensorer som registrerer forskjellige hendelser. De kan blant annet måle forbruk, oppdage lekkasjer i hjemmet og på ledningene inn mot husstanden. InfoTiles benytter også maskinlæring i løsningen for å predikere unormalt høyt forbruk eller om det går vann ut fra boligen og inn i det kommunale nettet.

Med den nye teknologien kan boligeiere selv følge med på vannforbruket sitt og få varslinger dersom det oppdages feil eller lekkasjer, via for eksempel en innbyggertjeneste. Kommunene vil kunne overvåke overordnet hele vanninfrastrukturen i sanntid, registrere nøyaktig hvor det er en feil/lekkasje og utbedre det raskest mulig. Målet er «act on fact».

Bedre tilbud til innbyggerne

I 2020 vant InfoTiles prisen for årets smartbyløsning i regi av Den Norske Dataforening, og de ble kåret til årets innovasjonspartner av Microsoft for deres samarbeid med Lillestrøm kommune.

— Målet har vært å spare tid på vedlikehold, slik at kommunen kan fokusere på de viktige tingene. Det har hele tiden vært sentralt å utvikle en fellestjeneste som alle kommuner kan ta i bruk og være en del av. Flere kommuner har allerede tatt deler av tjenesten i bruk og vi blir jevnlig kontaktet av flere som vil teste ut løsningen, sier daglig leder, Johnny Alexander Gunneng.

Fakta

InfoTiles leverer programvare som løser kompliserte utfordringer, men samtidig er enkel i bruk. Ved å samle data fra ulike kilder gir den digitale løsningen et sannt­idsbilde av nåsituasjonen, og kan forutsi utfordringer basert på prognoser. For kommunene gir dette unike analyser av miljøutfordringer og vedlikeholdsbehov.

Noen av utfordringer InfoTiles adresserer
– Innsamling av vannmålerdata, avlesninger, registrering for avregning av forbruk
– Vannlekkasjesøk
– Deteksjon av fremmedvann
– Flomovervåking og beredskap
– IoT-overvåking i blant annet pumpestasjoner
– Optimalisering av renovasjonsplanlegging
– Effektivisering av rapportering

Lyst til å vite mer? Se infotiles.no eller skriv til [email protected]

Tekst: Infotiles

Next article