Skip to main content
Home » Kvinner i karrieren » NITO vil ha flere kvinnelige ingeniører
Kvinner i karrieren

NITO vil ha flere kvinnelige ingeniører

Foto. Unsplash
Foto. Unsplash

Norge står midt i en teknologisk revolusjon innen alt fra fornybar energi til utvikling av kunstig intelligens. Ingeniører og teknologer blir sentrale i de store endringene vi skal gjennom, men de er stort sett menn. 

Av årets søkere til høyere utdanning i teknologi og realfag er bare litt over en fjerdedel kvinner, og færre kvinner enn menn fullfører studiene. Slik har det vært i mange år. 

Trond Markussen

NITO president

For få kloke hoder, og dominert av gutta 

Det er fremdeles stor mangel på ingeniører, to av tre arbeidsgivere sier til oss at de vil trenge flere ingeniører fremover. Det er heller ikke enkelt for bedriftene å skaffe den ingeniørkompetansen de trenger. Nesten halvparten av de som strever med å finne riktige folk, oppgir at den største konsekvensen er at oppgaver ikke blir løst. 

Vi trenger alle gode hoder vi kan få – og fra hele befolkningen. Når det hovedsakelig er menn som utvikler den nye teknologien, går kvinners unike erfaringer, perspektiver og behov tapt. Noen eksempler: bilbelter er ikke tilpasset gravide kvinner, styrer på el-sparkesykler er ofte for høye for kvinner og ansikts- og stemmegjenkjenning på mobiltelefoner er dårligere til å gjenkjenne kvinner. 

Innsats for jentene 

NITO engasjerer seg derfor på flere arenaer for å få jenter interessert i teknologi og realfag. Vi samarbeider med de regionale vitensentrene, som ofte har skoleelever på besøk til spennende foredrag og eksperimenter. Ikke minst er den årlige Barnas ingeniørdag viktig. Flere av våre lokalavdelinger holder også familiedager og andre treff med sine vitensentre. 

Videre bidrar NITO til TENK-nettverket, som arrangerer foredrag og samlinger gjennom året. TENK har nettopp har avholdt sitt største arrangement TENK Tech Camp – i Oslo, Bergen og Trondheim. Her får jenter på ungdomsskolen og videregående oppleve mulighetene en ingeniørutdanning gir. Gjennom campen deltar de på workshops holdt av kvinnelige rollemodeller som jobber innen teknologi. 

Sammen med NHO og Nasjonalt senter for realfagsrekruttering driver vi også prosjektet Jenter og teknologi. I dette samarbeidet får jenter i 9. og 10. klasse besøke bedrifter som jobber innen teknologi og ingeniørkunst, og ikke minst får de delta på den årlige turneen med foredrag, debatt og workshops over hele landet. 

Vekker jentenes interesse 

Våre erfaringer viser at tiltak for å inspirere jenter til teknologi virker. Jentene får øynene opp for realfag og teknologi, og sjansen for at de velger å ta en utdanning innen dette ser ut til å øke. På disse arrangementene får jentene møte kvinnelige rollemodeller. De får høre erfaringene til voksne kvinner som har valgt ingeniørkarrierer, får noen å se opp til, kjenne seg igjen i og la seg inspirere av. 

For det andre får jentene prøve ny teknologi hands-on. Å leke med nye maskiner og duppeditter gir dem mestringsfølelse og lyst til å lære mer.  

Ikke minst får jentene oppleve samfunnsnytten av ny teknologi. I skolehverdagen blir det fort mye abstrakt teori. Mange jenter er interessert i for eksempel klima eller helse, og hvis de får se hvordan realfag og teknologi kan bidra til å løse disse og andre utfordringer, får de mer lyst til å velge ingeniørveien. 

Kvinner må ha sin hånd på rattet når fremtidens teknologi og næringer skal utvikles. NITO satser derfor på jenter i teknologi!

NITO er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer. NITO har 19 lokale avdelinger rundt om i Norge.

Les mer på nito.no

Next article