Skip to main content
Home » Grønn omstilling » Unik norsk, kompakt ladeløsning til utslippsfrie anleggsplasser
Sponset

En banebrytende hurtiglader med batteribank fra Brynebedriften Eldrift gjør at elektriske anleggsmaskiner allerede i dag kan erstatte fossildrevne maskiner og kjøretøy.

For mange høres det ut som en fjern drøm, men det er allerede virkelighet: en ladeløsning som gjør det enkelt og lønnsomt å bruke elektriske maskiner hele dagen, selv uten strøm på anleggsplassen.

– Maskinene på norske anleggsplasser er i ferd med å bli elektrifiserte, men hittil har infrastrukturen vært mangelvare. Det er et sjokk for mange entreprenører som anskaffer seg nullutslippsutstyr. Det er helt essensielt å få på plass infrastruktur, ellers feiler vi i den grønne omstillingen, sier daglig leder i Eldrift, Jon Arne Hammersmark.

Jon Arne Hammersmark

Daglig leder i Eldrift

Det norske selskapet står bak den mobile hurtigladeren med batteribank ELCHARGE™, som kan brukes i en rekke ulike bransjer. Eldrift benytter ombrukte elbilbattterier, noe som gir en besparelse i produksjonen på 16,5 tonn CO2 per enhet i forhold til nye batterier. Når kapasiteten bikker under 70 prosent kan de samme batteriene få enda et nytt liv som energilagring i for eksempel industribygg.

Eldrift står bak den mobile hurtigladeren med batteribank ELCHARGE™, som kan brukes i en rekke ulike bransjer. Enheten har ombrukte elbilbatterier.

Sømløs overgang

Eldrifts hurtiglader leverer høy ladeeffekt og krever lite eller ingen strøm fra lokalt nett. Men det aller viktigste fokuset har vært brukervennligheten og mobiliteten. Og den er unik.

– Hurtigladeren er kompakt, robust og mobil slik at de som kjører gravemaskin enkelt kan ha den med seg. I tillegg kan den enkelt opereres av maskinføreren. Maskinoperatører har som regel tre pauser i løpet av dagen, og hvis man lader da kan man få full produksjon gjennom dagen. Lastebilsjåfører kan få flere ekstra turer om dagen dersom de hurtiglader mens de venter på et lass, forklarer Hammersmark.

– Vi som var tidlig ute og kjøpte amerikanske elbiler, kom til en infrastruktur som var klar og velfungerende. Den opplevelsen må vi bringe til de som opererer elektriske anleggsmaskiner og lastebiler. Suksessfaktoren er at laderen må kunne «komme» til maskinen, være flyttbar, kompakt og brukervennlig. Det er vår løsning, sier han.

Allerede lønnsomt

For å lykkes med det grønne skiftet, bør det offentlige og det private spille på lag. I Oslo kommune har man etablert en tilskuddsordning for kjøp av mobile ladeløsninger til anleggsplasser, hvor man kan søke støtte på opptil 50 prosent.

– Vi i Eldrift oppfordrer andre kommuner til å gjøre det samme for å få fart på elektrifiseringen, sier Hammersmark.

Eldrifts mobile hurtiglader med batteribank bruker CCS2-standarden og kan brukes av biler, busser, båter, langtransport med mer, hvor det ikke er nok strøm tilgjengelig for en tradisjonell hurtiglader.

ELCHARGE™ MODULÆRE LADESYSTEMER

Vårt modulære hurtigladesystem bruker DC/DC-teknologi og har sin egen batteripakke. Lad hvor som helst med begrenset eller helt uten strøm fra nett.

Next article