Skip to main content
Home » Grønn omstilling » Hjelper næringslivet å nå klimamålene
Grønn omstilling

Hjelper næringslivet å nå klimamålene

Raggovidda vindpark ved Berlevåg. Foto: Sunniva Tønsberg Gaski/Troms og Finnmark fylkeskommune

UN Global Compact er FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv, med hovedkontor i New York, og en medlemsorganisasjon med 18 000 medlemmer på verdensbasis, hvorav om lag 350 i Norge. Den driver med politisk påvirkning og dialog, men har også et bredt tilbud til medlemmene, som verdens største bedrifts-nettverk for sosial og klimarelatert bærekraft.

– Vi organiserer eventer, workshops og samarbeid med bedrifter, med 30 av de 40 største norske foretakene, som Equinor, Telenor og DNB, i medlemsmassen, men også mange SMB-er. Etter åpningen i Norge for to år siden, har vi også åpnet tre regionalkontorer, i Tromsø, Bergen og Kristiansund, i tillegg til oslokontoret. Neste år åpner vi ett eller to nye regionalkontorer, for å gi et kompetansetilbud innen klima og bærekraft til bedrifter over hele landet, forteller UN Global Compact Norges administrerende direktør Kim Gabrielli.

– Det forsterkede 1,5-gradersmålet, som nylig ble satt i Glasgow, gir en klar retning. To områder å fremheve er nedfasingen av kull, som har mye å si for det europeiske energimarkedet, og i tillegg EUs grønne giv, som gir en klar retning for Europa.

Kim Gabrielli

Administrerende direktør i UN Global Compact Norge

Bærekraftsmål med potensial

– Når Europas kull-, gass- og oljeforbruk skal ned, gir det på sikt mindre etterspørsel etter norsk gass. Foreløpig erstatter gassen kull, og bidrar med kutt i klimautslipp, men etter hvert som fornybart seiler opp, blir det utfordrende for Norge. Etterspørselen etter norsk vannkraft og fornybar energi vil derimot stige.

Den grønne omstillingen vil i lengden bidra til at Norge mister 90 000 arbeidsplasser i olje- og gassektoren frem mot 2030, som får stor betydning for ansatte i næringen, men det vil også få konsekvenser for andre næringer, som hotellbransjen, leiligheter, servicebransjer og leverandørkjeden.

– Det er ikke gitt at fornybar-satsingen kommer i stavangerregionen alene. Melkøya er en utpreget fossilinstallasjon, som har gitt befolkningsøkning i Hammerfest, men vi kommer til å se lignende, men fornybare, satsinger andre steder også. I Berlevåg etableres en landbasert vindturbin-park, med tilhørende hydrogen- og amoniakkproduksjon, som vil kunne gi mellom 50 og 200 arbeidsplasser – i en kommune på 900. Det grønne skiftet vil by på mange slike muligheter. Vi må bare bli bedre på å identifisere – og gripe dem, mener Gabrielli.

Av Jarle Petterson

Next article