Skip to main content
Home » Grønn omstilling » Bærekraft – fra glossy staffasje til konkrete mål
Grønn omstilling

Bærekraft – fra glossy staffasje til konkrete mål

Illustrasjon: Getty Images

Det foregår et imponerende bærekraftsarbeid i kommunene. Kommunesektorens organisasjon KS, har kartlagt kommunenes arbeid med bærekraftsmålene. Det viser seg at de kommunene som gjør det best på bærekraft, har en del ting til felles.

– Å jobbe i nettverk og se målene i sammenheng, gir resultater, sier Anne Romsaas, bærekraftansvarlig i KS. Hun forteller at arbeidet for å nå FNs bærekraftsmål innen 2030, er helt avhengig av at kommunene gjør sin del av jobben.

– Faktisk er det slik at to tredjedeler av målene ikke kan nås uten lokal og regional innsats. Derfor er kommunesektoren så viktig. Men målene må ikke bli glossy staffasje. De må brytes ned og gi konkret handling, sier Romsaas.

Anne Romsaas

Bærekraftansvarlig i KS

Kommunens innkjøpsmakt

Kommunene kjøper inn varer og tjenester for om lag 200 milliarder kroner årlig.

– Å bruke denne innkjøpsmakten strategisk med mål om bærekraftige løsninger, har et stort potensial, sier Romsaas.

Denne tankegangen har blant annet gitt utslippsfrie byggeplasser, elektriske ferger og utslippsfrie hurtigbåter. Dette i samarbeid med Leverandørutviklingsprogrammet og dyktige innkjøpsmiljøer i kommunesektoren.

– Gjennom anskaffelsene, får kommunene riktige og bærekraftige løsninger. Lokalt og regionalt næringsliv innoverer, og bidrar til verdiskaping og nye arbeidsplasser. Her har Norge gått foran, og denne måten å samarbeide på sprer seg nå i andre land, sier Romsaas.

Politikerne og innbyggerne må med

Bærekraftsmålene kan ikke nås alene. Hele samfunnet må ta del i arbeidet. Kommunene jobber aktivt med å involvere innbyggere og næringsliv, og politikerne har en viktig rolle.

– Ålesund, Trondheim, Bodø og Narvik har etablert samarbeidssentre der de samler både næringsliv, statlige aktører og innbyggere. I Ålesund har de Fremtidslaben, der over 80 parter samarbeider og finner løsninger sammen. Arendal har latt barn og unge få medvirke i kommuneplanen. Alle må være med for å skape en felles bærekraftig fremtid, sier Romsaas.

Internasjonal oppmerksomhet

For å hjelpe kommunene med å måle status i bærekraftsarbeidet, har KS, i samarbeid med SSB, laget et verktøy. Modellen får mye internasjonal oppmerksomhet. Ingen har gjort dette før. Både EU og FN er i dialog med KS for å få bruke modellen i sitt arbeid.

– Det er vi veldig stolte av. Det er moro at et verktøy laget for norske kommuner kan få betydning også internasjonalt, sier Romsaas.

Av Marte Frimand

Next article