Home » Fremtidens arbeidsplass » HRPs energi-jegere jakter lønnsomme klimatiltak
Sponset

HRP har vist hvordan energiforbruket kan halveres i eksisterende bygg. Nå skal HRPs energi-jegerne hjelpe Statsbygg med å redusere CO2-utslipp i 570 av deres eiendommer.

Ved nye bygg er HRP-modellen å sette sammen et bredt sammensatt fagmiljø når byggene skal prosjekteres. Da kan bærekraftige løsninger få fokus fra første tanke. Resultatet blir energigrådige og bærekraftige bygg som baserer seg på løsninger som både sparer klima og penger for byggherrer. Med rett fokus kan en gjennomføre miljøvennlig prosjektering, ved å ha minst mulig fysiske samlinger/møter. All prosjektutveksling gjøres på Bimsync (Catenda), som er tatt i bruk som prosjekthotell, BIM-fremviser, og oppfølging av aksjonslister som erstatter møtereferat.

HRP er landsdekkende leverandør av prosjektledelse, byggeledelse, utredning og analyse, rådgiving, arkitekttjenester og sikkerhetsrådgiving. Les mer om dem her!

Eiendomsteknologi 

Eiendomsteknologi, PropTech, smartteknologi og smarthus er begreper vi stadig hører mer om i ulike sammenhenger. Vi opplever at disse begrepene spesielt er rot til mye frustrasjon i flere av dagens byggeprosjekter.

Bærekraftige løsninger kan få fokus fra første tanke.

– Det starter med kompetansen hos bestiller, som ofte ikke er god nok. Dette fører til en dårlig start som akkumulerer seg gjennom prosjektet. Derfor er det viktig å innhente kompetanse tidlig i prosjektet for å utarbeide en tydelig og klar strategi, sier Asle Kosbergløkk, som er direktør for Digital & Teknisk ledelse i HRP.

Asle Kosbergløkk

Direktør for Digital & Teknisk ledelse i HRP

Det er like viktig å forstå hva du ønsker å oppnå innen eiendomsteknologi, som med andre mål i prosjektet. Eksempelvis kan det være at du ønsker å oppnå en mer effektiv bruk av arealer? Bedre arbeidsmiljø? Øke produktiviteten? Gjøre kostnadsbesparelser? Eller et mindre klimaavtrykk? 

Lønnsomme prosjekt 

I dag er fokus på energi og bærekraft en selvsagt ting når det bygges nytt. Men det er store verdier å hente også i eksisterende bygg. I vedlikehold og rehabiliteringsprosjekter kan det være ENOVA-støtte å hente. HRP kan bidra med grunnlag for søkeprosesser.

Les mer om HRP og hvordan de går nye veier for å sikre de beste løsningene for våre oppdragsgivere her!

– Det vel egentlig der vi kan identifisere prosjekter som over få år er lønnsomme at det er mest aktuelt å satse. Kan man spare både miljø og penger, er valget enkelt, sier energirådgiver, Mathias Stensland Lillevold.

Sammen med et bredt sammensatt team i HRP skal han jakte på energisparing i 570 av Statsbyggs eiendommer. Statsbygg har satt seg som mål å kutte CO2-utslipp i sine bygg med 30 prosent de fire neste årene. HRP skal bistå med å identifisere de mest lønnsomme energieffektiviseringstiltakene.

Det er store verdier å hente også i eksisterende bygg.

– HRP har siden 2017 bygget opp et tungt kompetansemiljø innen bærekraft, bygningsautomasjon og datasikkerhet, som utvikler prosjektene i tidlig fase, sier Asle Kosbergløkk.

Bransjen har for lengst forstått at det med ny teknologi kommer nye utfordringer og da spesielt innen sikkerhet. HRP har to medlemmer i Norsk Standards komité for bygningsautomasjon. Komiteen har flere arbeidsgrupper som jobber med utvikling av veiledere og standarder. Den mest aktuelle jobber med datasikkerhet i bygningsautomatisering.

Sikkerhet 

– Vi vil jobbe tett sammen med vår enhet for sikkerhetsrådgiving for å sikre akkurat det med datasikkerhet i sammenheng med bygningsautomasjon, sier Kosbergløkk. 

Carl-Axel Hagen, som er direktør for sikkerhetsrådgivning i HRP har lang erfaring med denne type utfordringer.

Carl-Axel Hagen

Direktør for sikkerhetsrådgivning i HRP

– Vi får stadig henvendelser fra kunder der utfordringene er at sikkerhet ikke er tilstrekkelig adressert og hensyntatt i prosjektering, og dermed også byggefasen. Dette medfører at man i ettertid må inn og sikre infrastruktur.  

– Det er meget kostnadskrevende fremfor å hensynta sikkerhetsbehov gjennom alle prosjektets faser, avslutter Hagen.

Les mer om HRP her!

Neste artikkel