Skip to main content
Home » Fremtidens arbeidsplass » Fullt frislipp eller nye normaler?
Fremtidens arbeidsplass

Fullt frislipp eller nye normaler?

Arbeidslivet endrer seg. For alltid. Vi går mot en ny normal. Men den nye normalen kommer til å bestå av mange normaler. I tillegg kan de endre seg over tid.

Even Bolstad

Daglig leder i HR Norge og president i European Association for People Management

En laboratorietekniker eller bussjåfør kan ikke ta med jobben hjem slik en regnskapsmedarbeider har mulighet for. Vi har forskjellige personligheter, er i forskjellige livssituasjoner og bor forskjellige steder. Det betyr også forskjellige muligheter og preferanser. De fleste av oss synes uansett pluss minus tre dager i uken er nok tid på hjemmekontor. Vi er sosiale dyr og savner mingling, løs kaffeprat og kontakt. I tillegg ser vi at innovasjon og «bonding» blir vanskeligere når vi ikke møtes.

Skillet mellom jobb og fritid er under press

 «Arbeid handler ikke om tid eller sted, men er en tilstand du velger å befinne deg i», pleide Telenor å si. Vi sover litt lengre om morgenen, nyter vårsolen på terrassen til lunch, før vi igjen fokuserer jobb uten å plages av støy fra nabopulten. Vi gjør fritidsting i jobben og jobber på fritiden. Vi tar oss av barna klokken 13 og går på jobb klokken 20.

Det blir litt som i det gamle bondesamfunnet. Det skarpe skillet mellom jobb og fritid er under press, på godt og vondt. Arbeidsmiljøloven og tariffavtaler er ikke innrettet for dette. Da er det fort et tidsspørsmål før kartet må tilpasses det terrenget.

De fleste av oss synes uansett pluss minus tre dager i uken er nok tid på hjemmekontor. Vi er sosiale dyr og savner mingling, løs kaffeprat og kontakt.

En spennende fremtid

Mer fleksibilitet betyr mindre rushtid og færre køer. Ruter og Vy planlegger allerede for mindre pendling. Det blir færre flyturer til Oslo for å gjennomføre korte møter. Å kunne gjøre ting digitalt sparer tid, penger, og ikke minst miljø. 

Ikke alle kan bo på Majorstuen. Ikke alle ønsker det heller. Dersom man stilles i utsikt å kunne jobbe mer hjemme, kan det bety mindre press på det å bo sentralt. Færre vil bruke skinnegående hver dag, mens flere kanskje kommer til å bruke det av og til. Co-workingspace, hvor man abonnerer på kontor der man er uten å måtte dra helt inn til jobben, kan bli løsningen for noen. Da møter man også nye mennesker og miljøer.

Kanskje ender man opp med å skape noe nytt sammen. Det kan gi grunnlag for nye selskaper, hvor noen blir leverandører til der man jobbet tidligere. Det gir også fleksibilitet for virksomhetene. Kanskje går vi mot en fremtid mer «sourcing» av kompetanse i stedet for å gå rett på ansettelse. Det kan bety spennende jobbmuligheter i utlandet for dem som vil bo i Norge, og tilsvarende tilgang til utenlandsk kompetanse for norske virksomheter.

Neppe helt frislipp

De fleste virksomhetene diskuterer hvordan man skal jobbe etter korona. Mye kommer til å skje på arbeidstakernes premisser. Men det blir neppe helt frislipp. De fleste virksomhetene vil forbeholde seg retten til å styre, slik at man f.eks. kan samle team eller avdelinger til å jobbe fysisk sammen.

Det handler om å bygge relasjoner og gjennomføre ting som egner seg best ansikt-til-ansikt. I tillegg blir det individuelle vurderinger. Noen kan slippes mer enn andre. Slik har det alltid vært, men med økt bruk av fleksible arbeidsordninger kan forskjellsbehandlingen bli mer synlig også for andre.

Teambuidling på Teams?

Selv om vi har blitt vant til å jobbe mer solo og mange av oss faktisk også trives med det, så må vi ikke glemme at vi også kan være viktige for andre og deres arbeidssituasjon. Det går an å bygge kultur på Teams. Men det er mye mer krevende enn ved faktisk å møtes.

Fakta

HR Norge er medlemsorganisasjonen og kompetansesenteret for alle som er opptatt av HR, ledelse, organisasjon og arbeidsliv.

Les mer om HR Norge her!

Next article