Home » Vekst i Vestland » Vekst i vest
Vekst i vest

Vekst i vest

Torbjørn Røe Isaksen
Torbjørn Røe Isaksen
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Marte Garmann

Bedriftene i vest fortsetter å skape verdier og arbeidsplasser, samtidig som de går foran i det grønne skiftet.

Retter man blikket mot vest, ser man alt annet enn en industrinasjon i solnedgang. Det man ser er en moderne, eksportrettet industri- og havnasjon som i sin produksjon satser på grønn teknologi: På Husnes dobler Hydro produksjonen av aluminium, basert på ren, fornybar kraft og verdensledende teknologi. Verdens første gassdrevne ferge er ikke bygget i Tokyo, men i Tomrefjord. Verdens første batteridrevne ferge er ikke bygget i Ulsan eller Oshima, men i Omastrand. Verdens første hydrogenferge bygges på Fiskarstranda. Og «Vision of the Fjords», verdens første helelektriske turistbåt i karbonfiber – uten utslipp – er bygget av Brødrene Aa i Hyen.

De fleste av oss er enig i at de globale utfordringene vi står ovenfor er enorme. Innen 2030 skal vi stoppe klimaendringene, vi skal redde naturen og vi skal bekjempe sult og ekstrem fattigdom, for å nevne noen. Selv om disse verdensutfordringene kan virke fjerne og distanserte kommer jeg som næringsminister ofte i kontakt med bedrifter som hver dag bidrar til å løpe nettopp slike utfordringer. Bedriftene jeg ramset opp over er gode eksempler på hvordan næringslivet går foran og baner vei i det grønne skiftet samtidig som de skaper verdier og arbeidsplasser.

Regjeringens mål er at det samfunnet vi overlater til neste generasjon, er i minst like god stand som det vi selv overtok fra våre foreldre. Vi kaller det et bærekraftig velferdssamfunn. Det er regjeringens store prosjekt. Men det er ikke vi politikere som skaper jobbene. Jeg skaper knapt en eneste jobb. Det jeg derimot kan bidra med, er å legge til rette for at det blir enklest mulig å drive bedrift og skape arbeidsplasser i Norge. Derfor leter vi konstant etter områder vi kan forenkle for næringslivet, slik at de kan bruke tiden sin på det de er best på. I tillegg jobber hele regjeringen for bedre veier og havner, for å frigjøre kapital ved å redusere skatter og papirarbeid, og for at bedriftene skal få god tilgang på kapitalen. Vi arbeider for mest mulig fri handel og god markedsadgang for norske bedrifter og produkter i andre land. Og vi satser på kunnskap og innovasjon, og skjerper verktøyene i verktøykassa.

Dette gjør vi for at næringslivet og samfunnet skal bli enda bedre til å skape nye, grønne og konkurransedyktige arbeidsplasser. Vi trenger bedrifter som lykkes internasjonalt og som skaper smarte og grønne jobber, i et smart og bærekraftig velferdssamfunn. På den måten kan vi også bidra til å løse de store utfordringene verden står overfor. Bedriftene på Vestlandet er på god vei. 

Av Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Neste artikkel