Skip to main content
Home » Vekst i Vestland » Høy innovasjonstakt i Sogn og Fjordane
Sponset

Næringslivet i Sogn og Fjordane er i en særstilling. De har nærmest ingen arbeidsledighet og er veldig tunge innen primær- og sekundærnæringene. Samtidig skjer det mye innen innovasjon.

– I dag skjer det veldig mye spennende i fylket vårt og innovasjonstakten er stor, kanskje særlig innen klimasmarte løsninger. Dette vil vi være med å videreutvikle, sier Trond Teigene som er administrerende direktør i Sparebanken Sogn og Fjordane.

Klimaendringene treffer oss alle, og i Sogn og Fjordane har næringslivet i økende grad startet omstillingen for å kunne bidra til et grønt skifte. Fergeselskapet Fjord1 er for eksempel i ferd med å bygge mer enn 30 nye ferger som blir utslippsfrie. Et annet eksempel er Brødrene Aa som bygger helelektriske passasjerbåter i karbonfiber og leverer løsninger som er i verdensklasse.

avatar

Trond Teigene

Administrerende direktør i Sparebanken Sogn og Fjordane

Foto: Arve Ullebø/SSF

– Jeg opplever mye mer samarbeid mellom de ulike aktørene både internt i fylket, men også utenfor fylket vårt enn hva som var tilfelle tidligere. Det er viktig, for skal vi lykkes med innovasjon, må vi arbeide åpent og dele kunnskap for å komme frem til de aller beste løsningene, forklarer Teigene.

Å lete etter de beste løsningene gjør de blant annet ved Ocean Hyway Cluster (OHC) som nylig fikk Arenastatus og samarbeider både nasjonalt og globalt for å utvikle grønne energiløsninger basert på hydrogen. Et annet eksempel på innovasjon er INC Gruppa i Florø som tenker bredt innenfor havrommet, og arbeider med et pilotprosjekt for oppdrett av laks på land kombinert med hydrogenproduksjon.

Vil løfte frem næringslivet

Sparebanken Sogn og Fjordane har en viktig rolle som finansieringskilde for næringslivet og låner ut cirka 12,3 milliarder til lokalt næringsliv. De har bransjeansvarlige innen en rekke næringer som for eksempel reiseliv, fiskeri-, havbruk, energi- og oljesektoren:

– Det er viktig at vi har kunnskap om de ulike bransjene og at vi er tett på næringslivet, sier Teigene.

– Vi går også direkte inn med gavemidler i prosjekter vi har tro på, for eksempel ga vi 3,3 millioner kroner til Maritim forening og OHC’s hydrogensatsning, mens Måløy Maritime Ressurssenter fikk tre millioner kroner. Det handler om at vi som regional sparebank  gir deler av overskuddet vårt tilbake til lokalsamfunnet. Det er en viktig del av samfunnsoppdraget vårt, konkluderer bankdirektøren.

Av Tom Backe, [email protected]

Next article