Skip to main content
Home » Vekst i Vestland » – Lærdal er et godt sted å bo
Sponset

Storslått natur gjør Lærdal til et populært reisemål, men kommunen har også mye å tilby de som ønsker å bosette seg der. 

– Lærdal er et godt sted å leve hele livet. Vi har flott natur og opplever for tiden en svært positiv utvikling. Det finnes gode muligheter for arbeidsplasser her, samtidig som det er kort vei til et regionalt arbeidsmarked i nabokommunene, sier næringsrådgiver i Lærdal, Ingeborg Lysne. 

Hun forteller at de nettopp har åpnet ti kontorplasser, som gjør det mulig for nye innbyggere å ta med seg jobben på flyttelasset, og kommunen ønsker å legge til rette for flere slike plasser i samarbeid med regionen. 

– Pandemien har vist oss at her er det muligheter, særlig i distriktskommunene, sier hun.

Ingeborg Lysne

Næringsrådgiver i Lærdal

Frukt og grønt

Noe av det som skiller Lærdal fra nabokommunene er et innovativt jordbruk. Her satses det særlig på frukt og grønt, og blant annet blir halvpartene av alle morellene som produseres i Norge dyrket i Lærdal. 

– Vi har lange tradisjoner innen reiseliv, og der ligger det store uforløste potensialer for dem som ønsker å satse. Lokalsykehuset for Sogn ligger i Lærdal og gir mange arbeidsplasser innen helse, og bygg- og anleggsnæringen er en viktig næring som bidrar til den totale utviklingen av Lærdal, sier hun. 

Særegne naturkvaliteter som lav, mose, insektsfauna, laks og villrein gir også grunnlag for utvikling av arbeidsplasser.

Et sted å bo

Hvis den positive utviklingen skal fortsette, og Lærdal fortsatt skal være et attraktivt sted å bo og jobbe, gjelder det ifølge Lysne å henge med i utviklingen. 

– Vi har tatt en ledertrøye innen arbeid med klima, energi og miljø. Dette forplikter og sikrer at vi må ta del i det grønne skiftet. Videre må vi kunne tilby dem som vil flytte hit et sted å bo eller bygge hus, og næringslivet må ha areal de kan utvikle virksomheten på. Dette har kommer på plass når vi får på plass ny arealdel for kommunen, sier hun.

Oppussing av tunell

Lærdal er et viktig transportknutepunkt mellom øst, vest, nord og sør. Ikke minst fordi Filefjell er den mest stabilt åpne fjellovergangen vintertstid. 

– I en bygd mellom høye fjell er vi avhengige av god infrastruktur. På sikt skal Lærdalstunellen pusses opp, og det blir nye utfordringer for transportsektoren i noen år mens arbeidet foregår. Dette kan bli en brems, men på sikt gir det bedre forhold for transporten. Samtidig kan det skape muligheter for ny virksomhet og arbeidsplasser for dem som tar del i oppussingen, sier Lysne. 

Transportsektoren er i endring, og det utvikles kjøretøy i alle størrelser som går på fossilfritt drivstoff. Etter hvert som transporten vokser, blir det behov for å legge til rette for ulike fossilfrie energiløsninger.

Det grønne skiftet

Lysne mener den strategiske plasseringen Lærdal har gir unike muligheter i det grønne skiftet. Hun mener kommunen bør ha fokus på utvikling av eksisterende virksomheter og etablering av nye innen sirkulær økonomi.

– Videre vil utviklingen av Lærdal som fossilfritt transportknutepunkt med nye fremtidsrettede løsninger for transportsektoren bli viktig. Det samme blir utvikling av klimasmart landbruk med grønne løsninger for bygg, transport og ulike typer drift. Ikke minst nye arbeidsplasser basert på kombinasjonen av landbruk og reiseliv, avslutter hun. 

Lærdal har til alle tider vore eit knutepunkt mellom sjø og land og mellom aust og vest. Lærdal satsar på eit kulturbasert reiseliv der historieformidling er ein viktig del.

Les mer på laerdal.kommune.no

Av Katrine Andreassen

Next article