Skip to main content
Home » Vekst i Vestland » Et viktig prosjekt for Nord-Vestlandet
Vekst i vest

Et viktig prosjekt for Nord-Vestlandet

Nordøyvegen
Nordøyvegen
Nordøyvegen vil gi fastlandssamband til rundt 2900 mennesker og gjøre det mulig å knytte de ti tusen innbyggerne i kommunene Haram og Sandøy nærmere hverandre. Foto: Statens Vegvesen

Når Norøyvegen utenfor Ålesund åpner før sommeren i 2022 blir Lepsøya, Haramsøya, Skuløya/Flemsøya, Fjørtofta og Harøya bundet sammen og får fastlandsforbindelse. Et viktig prosjekt for innbyggere, næringsliv og hele regionen.

– Dette er et ønsket og veldig kjærkomment prosjekt. Vi har nettopp gjennomført flere informasjonsmøter og overalt på øyene møter vi folk som er veldig positivt engasjerte, sier Marianne Nærø som er prosjektleder for Nordøyvegen i Statens Vegvesen.

Nordøyvegen vil gi fastlandssamband til rundt 2900 mennesker og gjøre det mulig å knytte de ti tusen innbyggerne i kommunene Haram og Sandøy nærmere hverandre. Nordøyvegen vil være med på å bedre konkurranseevnen til næringslivet i regionen og gjøre Nordøyane til et mer attraktivt område å bosette seg i. Når prosjektet åpner vil fergesambandet til Lepsøya og Haramsøya legges ned, mens på firkantsambandet Brattvåg, Fjørtofta, Harøya og til Dryna blir fergestrekningene Fjørtofta og Harøya lagt ned.

avatar

Marianne Nærø

Prosjektleder for Nordøyvegen i Statens Vegvesen

– En stor del av finansieringen i prosjektet er fergeavløsningsmidler for fergestrekningene som legges ned, fortsetter prosjektlederen.

Et gigantisk prosjekt

Planene om en veiforbindelse til øyene har eksistert lenge, og den aller første ingeniørutredningen ble gjort allerede på slutten av 1960-tallet. Reguleringsplanene for utbyggingen som nettopp har startet var klare i 2013, da fikk også Statens Vegvesen bestillingen fra Møre og Romsdal Fylkeskommune om å bygge den nye veien. Det omfattende prosjektet består av tre bruer, fire tunneler og nye veier både på sjøfyllinger og på øyene. Den største brua i prosjektet er Lepsøybrua som blir en 800 meter lang høgbru fra Skjeltene på fastlandet over skipsleia til en sjøfylling mot Lauka og Hestøya.

– Denne brua får en seilingshøyde på 41 meter, og Hurtigruten kommer til å seile under denne brua når prosjektet er ferdig. For øvrig er prosjektet veldig omfattende siden det inneholder nesten alle typer vegkonstruksjoner. Det er også store dimensjoner over de tre undersjøiske tunnelene i prosjektet. Den lengste er 5,7 kilometer, den korteste 3,5 kilometer, forklarer Nærø.

Prosjektet har en økonomisk ramme på cirka fem milliarder kroner, og det er Skanska som fikk kontrakten på den største delen av de gjenstående arbeidene.

Lokale ringvirkninger

Fergene i dag tar lang tid og det er relativt lenge mellom hver fergeavgang. Derfor trenger lokalsamfunnene i havgapet denne forbindelsen for å få mulighet til å blomstre fremover. Det lokale næringslivet har også bidratt på en veldig aktiv måte for å få prosjektet realisert, og blant annet har IP-Huset, som er en av verdens største produsenter av vinsjer, bidratt med 15 millioner kroner i direkte finansiering til dette vegprosjektet siden det er så viktig for dem. Prosjektet blir dessuten så spektakulært at Visit Ålesund mener det vil tiltrekke seg nye turister.

– Med en fastlandsforbindelse ligger forholdene godt til rette for å styrke både bosetting og næringsliv. De får en helt annen logistikk, kan reise når de vil og trenger ikke å tenkte på fergeavganger lenger. Og ikke minst skaper dette prosjektet mange ringvirkninger lokalt da Skanska tilstreber å bruke norsk arbeidskraft og lokale underentreprenører, sier Nærø til slutt.

Av Tom Backe, [email protected]

Next article