Home » Vekst i Agder » –Vi ønsker å skape noe som kommer alle til gode
Sponset

Når Flekkefjord Sparebank legger fram et positivt resultat får det ringvirkninger i lokalsamfunnet. I tillegg til samfunnsutbytte i form av gaver og sponsorater, har de doblet antall ansatte i løpet av de tre siste årene, engasjert lokale entreprenører og leverandører, og planlegger nå en emisjon hvor innbyggerne i bankens markedsområde beholder stor innflytelse.

Grunnlagt i 1837 i Flekkefjord, har banken vokst fra en lokal Sparebank til en betydelig finansiell institusjon med kontorer spredt fra Egersund til Mandal.

– Vår reise fra en liten lokal bank til en regional aktør reflekterer vår offensive vekststrategi og vårt engasjement for lokalsamfunnet, sier Kim Ingebretsen, leder for bedriftsavdelingen og for kontoret i Lyngdal.

Kim Ingebretsen

Leder for bedriftsavdelingen og for kontoret i Lyngdal

Rekordoverskudd

Den offensive vekststrategien har i tillegg til flere kontorer resultert i økte inntekter og flere ansatte. Banken doblet antall ansatte til 64 på bare tre år.

– Det er helst de siste årene at vi har hatt en veldig stor vekst i banken. Veksten har vært drevet av en klar strategi for ekspansjon, inkludert åpning av nye kontorer. Vårt fokus på å utvide har betalt seg ikke bare i form av økt tilstedeværelse, men også i form av å skape nye arbeidsplasser og tilby bedre tjenester til våre kunder, sier Marianne Nesheim, leder for avdeling Farsund.

Marianne Nesheim

Leder for avdeling Farsund

– Den kraftige veksten har også bidratt til økt omsetning og økt resultat i kroner, sier Ingebretsen.

Da årsregnskapet for 2023 ble lagt frem, viste det et resultat etter skatt på 101,9 millioner kroner, som er en ny rekord. Resultatoppgangen skyldes først og fremst en mer enn dobling av kjernedriften. Banken har nå en forretningskapital på cirka 13,3 milliarder og en egenkapital på 1,124 milliarder.

Økt kapital

Selv om banken har en solid egenkapital, ønsker Flekkefjord Sparebank nå å styrke kapitalstrukturen ytterligere, og planlegger derfor en emisjon på 163 millioner i egenkapitalbevis.

– Som en del av veksten til banken, ønsker vi å få inn mer kapital for å styrke veksten. En av måtene å få inn mer kapital på, er gjennom emisjon, det vil si utstede egenkapitalbevis. Mer egenkapital gjør at man har mer å låne ut for å skape vekst, sier Ingebretsen.

Bankens eksisterende kapital vil forbli eierløs. Det betyr at den i prinsippet eies av innskyterne eller av innbyggerne i bankens markedsområde, og gjør at lokalsamfunnet beholder stor innflytelse.

Foto: Flekkefjord Sparebank

Økt fokus på bærekraft

Finansnæringen har et stort ansvar for å passe på at verdiskaping og lønnsomhet ikke går på bekostning av mennesker, klima og miljø. Den må heller ikke være i strid med grunnleggende etiske prinsipper. Flekkefjord Sparebank er bevisste sitt ansvar. Dette gjenspeiles i alle ledd i organisasjonen; blant annet i kredittvurderinger, grønne produkter som banken tilbyr, samfunnsansvar i form av sysselsetting og samfunnsutbytte.

– Når vi er med på å investere i en bedrift, så ønsker vi at bedriften skal vokse og gi bærekraftige arbeidsplasser til folk. Det samme når vi er med på å investere via samfunnsutbytte. Det skal ikke være noe som skader miljøet, men gi noe positivt tilbake, sier Ingebretsen.

– Bua er et godt eksempel på en bærekraftig aktør vi er med og støtter. Der har alle mulighet til å låne sportsutstyr gratis, legger Nesheim til.

Aktiv rolle i lokalsamfunnet

Bankens gode resultat har muliggjort en rekordstor avsetning på 10 millioner kroner til allmennyttige formål i lokalsamfunnene for 2024.

– Vi gir en betydelig del av overskuddet vårt tilbake til samfunnet fordi vi ønsker at pengene skal skape noe bra der vi bor, noe som kommer alle til gode slik at det er et variert tilbud innen idrett, kultur og friluftsliv. Det tror jeg er viktig for å få folk tilbake, og det er viktig for folk som bor her. I Lyngdal har vi vært med å sponse både idrettslag og Sherpastien, sier Ingebretsen.

Sherpastien i Lyngdal er en tursti som starter i sentrum og avsluttes med panoramautsikt over både byen og fjordene. I desember 2023 gav banken i tillegg 500 000 kroner til en planlagt Via Ferrata i Lyngdal som bygges i tilknytning til Sherpastien. Det blir et familievennlig tilbud med aldersgrense fra seks år.

 – Vi er veldig positive til ting som skaper noe for lokalsamfunnet slik at det blir en god plass å bo, og at folk som flytter vekk for å studere flytter hjem igjen. I tillegg har vi et internship-program for studenter, sier Nesheim.

Summer internship-programmet retter seg mot lokal ungdom som holder på med høyere utdanning og gir dem relevant arbeidserfaring. Lokalbanken arbeider kontinuerlig for å være en attraktiv arbeidsplass med utfordrende arbeidsoppgaver, samhørighet, trygghet med høy grad av medarbeidertilfredshet. Programmet er veldig populært. For sommeren 2024 har banken mottatt 62 søknader.

Nytt kontor i Mandal

Nylig åpnet Flekkefjord Sparebank et nytt kontor i Mandal sentrum.

– Vi har kjøpt et lokale sentralt i byen og totalrenovert det, ettersom vi ønsket å etablere et finanshus der, sier Ingebretsen.

Det nye bygget skal ikke bare huse Flekkefjord Sparebank, men også eiendomsfirmaet Exbo som tilbyr et bredt spekter av tjenester innen eiendomsmegling, inkludert salg, kjøp og leie av boliger. Det nye samarbeidet gjør at banken vil kunne tilby flere tjenester.

FAKTA

Vil du lese mer om Flekkefjord Sparebank og hva de tilbyr? Besøk flekkefjordsparebank.no

Av Sissel Nilsen

Neste artikkel