Home » Vekst i Agder » Grønt teknologieventyr i Kristiansand: Vokser med strømmen
Vekst i Agder

Grønt teknologieventyr i Kristiansand: Vokser med strømmen

VILJE TIL VEKST: Prosjektleder Mats Winther Maltby i NHO Skalering og teknologisjef Kjetil Rostoft Boysen i Pixii er enige: - Vekstbedrifter må ha spisskompetanse på teknologi og utvikling, men like nødvendig er flinke folk på salg og marked. Foto: NHO Agder

De er kåret av Deloitte til Norges hurtigst voksende teknologiselskap, men er ennå ikke ferdig med å vokse. Bedriften Pixii, med base på Andøya i Kristiansand, er blant dem som har grepet mulighetene det grønne skiftet skaper for kompetansedrevne bedrifter med smarte løsninger.

Selskapet ble etablert i Kristiansand i 2018. I 2022 omsatte de for godt over 200 millioner norske kroner – og 90 prosent av inntektene kom fra eksport. Tallene for 2023 er ennå ikke klare, men teknologisjef Kjetil Rostoft Boysen avslører at rekordveksten har fortsatt.

– Allerede i første halvår 2023 passerte vi 315 millioner kroner i omsetning. Og vi vokser med lønnsomhet, konstaterer han.

Kjernen i teknologien selskapet utvikler er å sørge for «strømomforming mellom strømnettet og batterier slik at energi kan tas fra nettet, lagres i batterier og sendes tilbake til nettet når det er mest lønnsomt», slik selskapet selv forklarer det.

Økende global etterspørsel

Ny, fornybar energi er sjelden regulerbar. Derfor trenger markedet løsninger som gjør det mulig å lagre overskuddsenergi som produseres av for eksempel vindmøller og solparker. For at kraften skal kunne lagres i batterier som senere skal forsyne strømnettet med strøm, trengs teknologien Pixii har utviklet. Hovedproduktet kaller de «PixiiBox», og det er dette som nå etterspørres over store deler av verden, i takt med at stadig mer energiproduksjon blir fornybar.

Boysen er helt sikker på at behovet for fleksible energilagringsløsninger kommer til å vokse enormt i årene fremover. I dette markedet er de opptatt av å beholde og styrke sin posisjon. Derfor finnes det ingen alternativer til en offensiv vekststrategi, mener han.

Kompetanse og kapital

Tilgang på riktig kompetanse og risikokapital er avgjørende for en bedrift som vokser så raskt som Pixii.

– Vi har etablert oss der vi har hatt tilgang til nettverk og kompetanse som bedriften trenger, forklarer teknologisjefen, som understreker at det ikke er nok å ha flinke folk med teknologisk spisskompetanse.

– Vi trenger også veldig flinke folk på salg og marked. Det er umulig å skape slik vekst om vi bare jobber med teknologi og utvikling. Vi må ha like flinke folk som har kunnskap og forutsetninger for å få våre produkter ut i markedet, sier han.

Utviklingen går ekstremt raskt, og det er meget dyktige aktører som konkurrerer om markedsandelene globalt.

– Vi må forbedre oss hele tiden. Vår ambisjon er en langsiktig vekst på 40 prosent årlig. Vi har allerede lært at vi må ha vekst for å kunne vokse. Derfor jakter vi kontinuerlig for å utvikle nye produkter og skape nye muligheter, oppsummerer Boysen.

For få som vil skalere

Mats Winther Maltby, som har ansvaret for pilotprosjektet NHO Skalering, mener svært mange bedrifter kan lære av suksesshistorien Pixii.

– Dessverre er det for få bedrifter som tør å ha den samme vekst- og skaleringsstrategien, mener han.

Han minner om at det sjelden er de rene gründerbedriftene som starter med helt blanke ark som blir vekstbedrifter. Svært ofte springer bedrifter med evne og vilje til vekst ut av etablerte virksomheter, noe som også er tilfellet for Pixii. Denne bedriften ble etablert med utgangspunkt i kompetansemiljøet som Eltek hadde etablert i Kristiansand, men som nye eiere valgte å legge ned. Dette førte til satsingen som har opplevd rekordvekst de siste årene.

– Det er veldig karakteristisk for bedrifter som skalerer at de springer ut av etablerte kompetansemiljøer som kjenner markedet, sier Maltby.

NHO Skalering

NHO Skalering er et pilotprosjekt i NHO med utspring i regionkontoret i Agder. Prosjektets mål er å bidra til å skape gode regionale økosystemer for grønn vekst.

Gjennom kunnskap skal initiativet påpeke muligheter og hindringer i økosystemene for bedriftene, samt videreformidle kunnskap om hva som kjennetegner bedriftene som klarer å skalere opp.

Prosjektet har også en målsetting om å hjelpe bedriftene til å navigere i økosystemet de jobber i, samt skape møteplasser for skaleringsbedrifter og være en kompetansehub.

Neste artikkel