Home » Vekst i Agder » Forsker på fremtidens digitale løsninger
Sponset

Jotron etablerer en egen forskningsavdeling som skal utvikle fremtidens digitale løsninger for skip og fly.

For teknologibedriften Jotron, er det viktig å ligge et hakk foran i den teknologiske utviklingen.

– Skal vi være verdensledende på teknologi, må vi hele tiden ligge langt fremme. Det vi gjør i dag, er jo aldri godt nok i morgen, sier administrerende direktør i Jotron, Merete Berdal.

Merete Berdal 

Direktør, Jotron 

Bedriften har derfor besluttet å utvide forskerstaben.

Ansetter fem nye utviklere

Jotron bruker i dag mer enn ti prosent av omsetningen på forskning og utvikling, og har en egen utviklingsdivisjon bestående av 50 ingeniører som jobber med produktutvikling. Nå etablerer de i tillegg en egen forskningsavdeling på seks til åtte utviklere, som skal drive med mer langsiktig forskning.

– Når man driver med produktutvikling, ligger gjerne hovedtyngden på det å utvikle de produktene man trenger de neste tre årene. Ved å etablere en egen forskningsavdeling, er målsettingen at vi skal kunne jobbe med prosjekter som egentlig ikke er et produkt nå, men som kan bli et produkt i fremtiden, sier Berdal.

Det forskergruppen skal ha fokus på, er de produktene som selskapet skal selge om fem til ti år, så det er mer langsiktig enn den vanlige produktutviklingen. Her vil det være større fokus på å utforske ny teknologi og finne ut hvilken teknologi som er den riktige å bruke i fremtiden.

Teknologi og sikkerhet

Å holde tritt med teknologiutviklingen, er viktigere enn noen gang. Ikke bare skjer det veldig mye på teknologifronten, men det skjer fryktelig raskt. Her er det viktig å ikke bli liggende etter.

– Hvis vi ikke bruker penger på utvikling og forskning, blir vi veldig fort akterutseilt. Vi er nødt til å fornye oss hele tiden, sier forskningssjef i Jotron, Otto Holm.

Otto Holm 

Forskningsdirektør, Jotron 

I tillegg har det dukket opp nye sikkerhetstrusler som gjør det nødvendig å forbedre sikkerheten ytterligere. Jotron jobber derfor mye med å sikre systemene deres mot datakriminalitet.

– Det som er viktig, og som kanskje ikke er like godt ivaretatt i dagens systemer, er at man ikke har full kontroll på at en melding som går fra en flygeleder til et fly, virkelig kommer fra flygelederen. Det er et åpent kommunikasjonssystem som brukes, og det vil nok i fremtiden bli erstattet av et sikrere system, slik at man sikrer integritet i kommunikasjonen. Da vil man vite med sikkerhet at de beskjedene som flyene mottar, kommer fra riktig sted, sier Holm.

Jotron har også jobbet bevisst med sikkerhet innad i bedriften og gjennomgikk en ISO 27001-sertifisering for to år siden. ISO 27001 er et ledelsessystem for informasjonssikkerhet som er implementert i hele bedriften.

Martin Haug Larsen fra forskningsgruppa forklarer ett av forsknings-prosjektene som pågår. Fra venstre Otto Holm, forskningsdirektør, Elin Merethe Blakstad, Direktør for R&D divisjonen og Merete Berdal, daglig leder. Foto: Jotron

Miljøbevisste kunder

Selv om Jotron har vært opptatt av bærekraft, har miljøkravene fra kundene gjort det nødvendig å gå ytterligere til verks enn det som er lovpålagt.

– Mange kunder, spesielt innenfor flykontroll, er helt eller delvis statlig eid sånn som Avinor i Norge. De er underlagt strenge krav til bærekraft, og da blir det skjøvet ned til oss som leverandører, sier Holm.

I forhold til vurderingskriterier på store anbud, kan det være 10 til 30 prosent som er vekta på bærekraft, og derfor er det viktig å være gode på det.

– Der vi står nå, stiller kundene større krav til oss enn det myndighetene gjør. Jotron skal for eksempel ikke starte med rapportering på bærekraft før i 2025, men kundene krever at vi gjør det allerede nå. Og det er bra. Det er krevende kunder som bringer oss videre, sier Berdal.

Nylig ansatte de en egen bærekraftansvarlig som skal bidra til å ytterligere heve kompetanse og fokus på bærekraftsarbeidet i Jotron framover.

Foto: Jotron

Høy kvalitet og lang levetid

Noe annet som er viktig for bærekraften, er å lage produkter med lang levetid.

– Jotron har alltid hatt fokus på å ha produkter av høy kvalitet som varer lenge. Og det er noe av det mest bærekraftige man kan gjøre når man lager produkter. I tillegg er det jo viktig at man velger materialer som ikke inneholder giftige stoffer, og det har elektronikkindustrien hatt fokus på i mange år, sier Berdal.

Også strømforbruk er viktig.

– Mange av våre produkter og systemer er påskrudd 24 timer i døgnet, og derfor er det viktig å få ned energiforbruket på produktene slik at de bruker mindre strøm, sier Holm.

Kontroll på hele verdikjeden

Noe av det som skiller Jotron fra mange av sine konkurrenter, er at de har kontroll på hele verdikjeden, fra produktidé til ferdig produkt. All elektronikk blir produsert på Jotrons egen fabrikk i Litauen, der de har ca. hundre ansatte. Dette sikrer blant annet god kommunikasjon mellom produktutvikling og produksjon. Dermed kan eventuelle problemer som oppstår underveis bli løst fortløpende.

– Vanligvis setter elektronikkfirmaer ut denne type produksjon. Vi har valgt å ha kontroll på den selv. Det har vært en kjempefordel for oss, særlig under pandemien og i den etterfølgende komponentkrisen. Da var vi sikret god leveringsevne, mens veldig mange av våre konkurrenter ikke hadde anledning til å levere, sier Berdal.

– I den perioden var det stadig slik at vi måtte endre på produktene for å tilpasse dem til alternative komponenter fra andre leverandører. Det mener vi at vi er ganske flinke til i forhold til konkurrentene våre. Vi er veldig fornøyde med hvordan vi håndterte pandemien, sier Holm.

Foto: Jotron

90 prosent eksport

I dag blir mesteparten av det Jotron produserer eksportert ut av landet. Grunnen er at kundekretsen hovedsakelig består av ulike stater.

– Over 90 prosent blir eksportert ut av Norge. I fjor leverte vi faktisk til 115 land, avslutter Holm.

Om Jotron

Jotron ble etablert i Levanger i 1967 og flyttet til Larvik i 1978
180 ansatte i Larvik, 350 ansatte totalt
Eier egen produksjonsbedrift i Litauen
Sertifiseringer: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 og ISO 27001

Les mer på jotron.com

Av Sissel Nilsen

Neste artikkel