Skip to main content
Home » Fremtidens Vestfold » Undersjøiske bidragsytere
Sponset

Optime Subsea ønsker å både bevare og utvikle lokal kompetanse for å bidra til veksten i næringen og fylkeskommunen.

Strategisk plassert i ytterkanten av kompetansedalen «Energy Valley», har den unge bedriften Optime Subsea nytt både suksess og vekst siden oppstarten i 2015. For i tillegg til å bry seg om intern vekst og utvikling er Optime Subsea også opptatte av å benytte lokal arbeidskraft og kompetanse, og er med det også pådrivere og bidragsytere til den helhetlige veksten i Vestfold og Telemark.

– Til tross for at vi har vokst fra fire ansatte til nærmere 50 ansatte i løpet av de fem siste årene, er vi fremdeles en liten aktør i bransjen vår. Det å da følge opp leverandører fra Kina og andre lavkostland blir dermed veldig krevende. Heldigvis er det svært mange høykompetente leverandører i Vestfold og Telemark, og vi velger dermed å heller følge opp lokale leverandører som vi i tur kan skape et nærere og bedre samarbeid med, sier Jan-Fredrik Carlsen, CEO i Optime Subsea.

jan-fredrik-carlsen

Jan-Fredrik Carlsen

CEO, Optime Subsea

Reduserer kostnader

– Vi har kontorer i ytterkanten av det som kalles Energy Valley, en klynge bestående av bedrifter som sitter på vanvittig mye kompetanse. Men der en del av våre konkurrenter velger å flytte denne kompetansen ut av Norge, ønsker vi derimot å bevare den. Det er nettopp ved å bevare og utvikle denne kompetansen at vi også vil bidra til vekst for næringen i Norge, fortsetter han.

Selskapets primærvirksomhet består av tjenester knyttet til vedlikehold av Subsea havinstallasjoner, og ble ifølge Carlsen etablert for å skape et rimeligere tilbud i en stadig dyrere næring.

– Vi var fire kolleger som bestemte oss for å starte egen virksomhet da vi så at Subsea hadde blitt vesentlig dyrere over de siste årene. Vi ønsket å ta frem ny banebrytende teknologi for å nettopp redusere kostnader og tid ved disse undersjøiske operasjonene, og tilbyr i dag rimeligere løsninger til installasjoner, vedlikehold og tilbaketrekking av olje og gassbrønner.

– I vårt selskap jobber vi med system-engineering og vi har høy kompetanse innenfor de forskjellige ingeniør-disiplinene. Våre ingeniører lager produksjonsunderlaget for produktene våre, som både sammenstilles og testes i eget verksted på Notodden. Optime Subsea setter ut maskinering av deler til lokale underleverandører i Vestfold og Telemark, og bidrar således med vekst i fylkeskommunen, legger han til. 

Lettbeint aktør

Foruten å ha kommet inn som en lettbeint aktør i en tung industri, mener Carlsen at deler av selskapets suksess er arbeidet de gjør for å utvikle egne ansatte.

– Det er de ansatte som i realiteten er selve verdien i selskapet vårt, så det er naturligvis veldig viktig for oss å ta vare på dem. Vi tilbyr blant annet utviklingsløp gjennom både videreutdanning og diverse kurs som støtter oppunder den kompetansen vi ønsker å besitte i Optime Subsea, forteller han.

– At vi i tillegg har kommet inn som en lettbeint aktør i en tung industri, og på den måten også har tilegnet oss mange fornøyde kunder, muliggjør vår videre vekst. Vi er innovative, nyskapende, og har utviklet en kultur i selskapet vårt som bygger på lagånd. Vår suksess er basert på det faktum at vi startet med blanke ark, og at vi tok frem en helt ny, kosteffektiv og utradisjonell teknologi ved hjelp av lokal kompetanse, avslutter Carlsen.

Next article