Skip to main content
Home » Fremtidens Vestfold » Skien – slik skal regionhovedstaden vokse
Sponset

Skien skal sikre vekst ved å skape en attraktiv og levende by. Derfor vil de ha flere arbeidsplasser, boliger og kommunale tjenester inn i byen og samtidig styrke infrastrukturen. 

Da Vestfold og Telemark ble slått sammen til ett fylke, ble Skien utpekt til hovedsete for den nye fylkeskommunen. Nå er Skien klar til å ta rollen som regionhovedstad. Med sine 55.000 innbyggere, er Skien den største kommunen i det geografiske området som tidligere var Telemark, og har vært et knutepunkt i regionen i mer enn 1000 år.

– Vi har to hovedsatsningsområder. Det ene er å legge forholdene til rette for attraktive arbeidsplasser, det andre er å tiltrekke oss nye innbyggere, sier ordfører i Skien kommune, Hedda Foss Five.

hedda-foss-five

Hedda Foss Five

Ordfører, Skien kommune

Små og store tiltak

For å nå målsetningene satser kommunen på små og store tiltak. For eksempel får de som flytter til kommunen en velkomsthilsen med oversikt over kommunale tilbud og hva som skjer i kommunen.

Mens alle nye verdensborgere får en liten velkomsthilsen i form av en barnebody når de blir født.

– Det høres kanskje smått og rart ut, men tiltakene blir tatt godt imot, og det er nok fordi alle mennesker liker å bli sett, fortsetter ordføreren.

Skien kommune planlegger å bygge nytt Ibsenbibliotek og besøkssenter. Illustrasjon: Kengo Kuma/Mad arkitekter

Skien kommune arbeider også målrettet med by- og stedsutvikling. I prosjektet «Skien 2020», som nå har blitt omdøpt til «Skien 2030», beskrives drøyt 30 prosjekter som er gjennomført, eller skal gjennomføres, for å gjøre Skien sentrum til en enda mer attraktiv by å jobbe, bo og leve i. 

Vil skape en levende by

– Vi ønsker at flere skal bo i sentrum, at flere skal ha arbeidsplassen sin i sentrum, og å trekke enda flere funksjoner inn til sentrum, sier kommunedirektør Karin G. Finnerud.

Og de er i gang. De skal bygge et nytt og urbant sykehjem hvor det kommer til å jobbe flere enn hundre mennesker og som vil tiltrekke seg mange besøkende. Nylig åpnet også en ny stor barnehage med 150 plasser midt i sentrum. I tillegg styrkes satsningen på flere boliger og flere kontorarbeidsplasser i byen. Ordføreren forklarer:

karin-finnerud

Karin G. Funnerud

Kommunedirektør

– Du får ikke et levende sentrum og en levende by hvis det ikke er folk her. Vi ønsker et yrende sentrum med masse forskjellige tilbud, og ikke et sentrum som folk reiser fra når arbeidsdagen er over. Det er også viktig å understreke at vi jobber sammen med byens aktører for å utvikle byen videre. I praksis betyr det at vi aldri lager planer og deretter spør aktørene hva de syns, men at vi arbeider sammen med aktørene om å utforme planene slik at de blir best mulig. Vår rolle er å tilrettelegge og sørge for at aktørene får de beste rammebetingelsene som kommunen kan bidra med, understreker hun.

Næringsvirksomhet

Handel er og har alltid vært viktig for Skien, mens den industrielle utviklingen har endret seg mye. Gammel industri, som for eksempel hjørnesteinsfabrikken Union på Klosterøya, hvor bedriftsporten ble lukket i 2006, er for lengst byttet ut med over 50 nye bedrifter – mange av dem innen IKT og helseteknologi. Ordføreren har dessuten definert kontakten med næringslivet som en særlig viktig oppgave. Derfor er hun jevnlig ute på bedriftsbesøk for å få førstehånds kunnskap om hva næringslivet er opptatt av.

– Som kommune er vi ikke lovpålagt å jobbe med næringsutvikling på samme måte som med andre kommunale tilbud. Men vi lever jo av arbeidsplassene og av arbeidslivet. Det er derfra vi får skatteinntektene, og det gjør at vi har en bevisst holdning til hvor viktig næringslivet er. De må føle at vi er en vertskommune som gjør det vi kan for å tilrettelegge best mulig for dem. En sånn tilnærming tror vi også er viktig for å tiltrekke oss nye virksomheter som vil etablere seg her, sier Hedda Foss Five.

Og strategien ser ut til å virke. Eksempelvis kjøpte Google nylig en 2000 mål stor tomt i Skien hvor de vurderer å bygge Norges første storskala (hyperscale) datasenter.

En styrket infrastruktur

Det er heller ikke lenge siden de åpnet et nytt kollektivpunkt og park i Skien sentrum. På litt sikt ønsker kommunen også å etablere et togstopp i fjellet rett ved, slik at det kommer i direkte tilknytning til kollektivpunktet. I det hele tatt bygger kommunens arbeid opp om å skape gode løsninger som skal gjøre det attraktivt å bo og jobbe i sentrum.

Slik kan det nye togstoppet i Skien sentrum bli. Illustrasjon: Vill

– Vi ser hva slike tiltak betyr. Etter at jernbanen mellom Larvik og Skien ble forbedret, gikk reisetiden til Oslo ned med nesten en halvtime og førte til 80 prosent passasjerøkning på toget. Nå jobber vi også med å knytte Skien til E18 via riksvei 36 slik at vi får en bedre påkobling enn i dag. Det handler om å gjennomføre tiltak som gjør oss attraktive, og da trenger vi også å være konkurransedyktige på infrastruktur, sier kommunedirektøren.

De myke verdiene

Skien har også et rikt kulturliv, en breddeidrett som blomstrer og eliteidrett som fotballklubben Odd er et eksempel på.

– Hvis vi skal ha en god by må vi også sørge for at slike tilbud finnes, og vi har ambisiøse planer her også, smiler ordføreren.

– I 2028 er det 200 år siden Henrik Ibsen ble født i Skien, og i den forbindelse planlegger vi å åpne et nytt bibliotek og besøkssenter, avslutter hun.

Av Tom Backe

Next article