Skip to main content
Home » Vekst i Nord-Norge » Nord-Norge – mulighetenes landsdel
nord-norge

Nord-Norge – mulighetenes landsdel

Nordland og nye Troms og Finnmark opptar jumboplassene i NHOs kommune NM, og har gjort det i flere år. Foto: Unsplash

Mangeårig økonomisk fremgang, lav arbeidsledighet og fremtidsrettede og bærekraftige næringer er beskrivende for næringslivet i Nord-Norge. Legg til vakker natur, rikt kulturliv og uforløst potensial så er beskrivelsen av Nord-Norge nær komplett. Nord-Norge er mulighetenes landsdel.

Nordland og nye Troms og Finnmark opptar jumboplassene i NHOs kommune-NM, og har gjort det i flere år. Dette kan virke avskrekkende og gir umiddelbart liten grunn til optimisme for den som måtte se mot nord. Det er imidlertid viktig å se bak tallene, og se hva som faktisk skjer i nord. Både Nordland, Troms og Finnmark har hatt fremgang, og selv om Nordland har absolutt jumboplass i rangeringen, er det også fylket med klart størst relativ framgang. Med en økning på 23 prosent fra 2013 til 2018, har fylket hatt mer enn tre ganger så stor fremgang som nummer to på listen, Viken.

Det er grunnleggende positiv utvikling i landsdelen, og det er ikke uten grunn. Landsdelens naturgitte fortrinn gjør at Nord-Norge vil spille en viktig rolle på veien mot fremtidens mer klimavennlige og bærekraftige samfunn. Til tross for stor fremgang og lyse utsikter er det likevel for svak befolkningsutvikling i landsdelen. Mangel på hoder, og ikke minst hoder med riktig kompetanse, er et ikke-ubetydelig hinder for videre vekst. Den store utfordringen er altså ikke mangel på muligheter, men mangel på mennesker. Tiltak for å beholde, og tiltrekke seg nye, unge arbeidstakere er derfor avgjørende for regionens videre utvikling.

Bolyst og kultur

Arbeidsplasser er det nok av. Det er derfor gledelig å se at det i de store byene dukker opp nye festivaler, mer spennende byliv, kulturhus og kommunikasjon til omverdenen. Alle avgjørende faktorer for å holde på, og tiltrekke, det som er landsdelens mangelvare – unge og kompetente arbeidstakere.

Tromsø og Bodø har lenge hatt nærhet til Gardermoen og Europa, og med store planer for nye flyplasser på Mo, i Bodø og i Lofoten og Vesterålen vil tilgangen til resten av Norge og verden bli bedre enn noensinne. Det gir ikke bare anledning til å reise ut av landsdelen, men gir også andre anledning til å besøke og bli kjent med det nord har å by på.

Det satses på urbanisering, men også internasjonalisering. Bodøs søknad om status som europeisk kulturhovedstad viser hvilke ambisjoner byen og regionen har, og gjennomslag vil kunne gi ringvirkninger for store deler av landsdelen. Det samme gjelder Narviks søknad om alpint VM, som vil kunne gi store ringvirkninger for regionen. I Tromsø og Alta satses det hardt på helårsturisme med nordlys og midnattssol i fokus. Det gir ikke bare turister i gatene, men også et gryende byliv og aktivitet hele året.  

For den som ikke bare vil nyte by- og kulturliv er det selvsagt også brede utdanningsmuligheter, og disse står ikke tilbake for noe av det som tilbys andre steder i landet.

avatar

Daniel Ø. Helgesen

Rådgiver politikk og kommunikasjon, NHO Nordland

Foto: Norsk Takst

Langstrakt landsdel av ressurser og muligheter    

Nord-Norge er den største av Norges fem landsdeler etter areal. Med 34,9 prosent av landets areal følger det også med enorme kystlinjer, havområder, vannkraft og mineraler, men ikke minst spektakulære land- og fjellområder som både næringsliv og befolkning kan nyte godt av.

Nordland har et betydelig kraftoverskudd som vil kunne være en viktig bidragsyter til det grønne skiftet. Grønn og bærekraftig industri, batterifabrikker, datasentre, elektrifisering av samferdselsnettet er bare noe denne kraften kan benyttes til. Dette gir arbeidsplasser og rom for innovasjon og fremtidsrettet tenkning, og det er uten å ha nevnt satsningen på havbruk, fiskeri, bærekraftig mineralutvinning og et gryende reiseliv.

Velg nord!

Om du er ung, eventyrlysten eller bare lar fornuften råde, velg Nord-Norge. For hvorfor skal man ikke velge et bosted med mangeårig økonomisk fremgang, lav arbeidsledighet og fremtidsrettede og bærekraftige næringer? Hvorfor skal man ikke velge vakker natur, rikt kulturliv og uante muligheter?  Nord-Norge er tross alt mulighetenes landsdel. Velkommen til nord!

Av Daniel Ø. Helgesen, rådgiver politikk og kommunikasjon, NHO Nordland

Next article