Home » Vekst i Nord-Norge » Lav ledighet og mangel på arbeidskraft i nord
Vekst i Nord-Norge

Lav ledighet og mangel på arbeidskraft i nord

Foto: Getty Images

NAVs bedriftsundersøkelse for våren 2021, viser at det er lav ledighet og stor mangel på arbeidskraft i Nordland og Troms og Finnmark. Spesielt er det mangel på arbeidskraft innen helse og bygg og anlegg.

I Nordland er 2,2 prosent av arbeidsstyrken arbeidsledig. I Troms og Finnmark er tallet på arbeidsledige 2,4 prosent. Til sammenlikning troner Oslo på toppen, med 5,2 prosent, og gjennomsnittet i hele landet er på 3,3 prosent. Tallene er fra mai 2021.

– Utviklingen i ledighet har vært bra i det siste, og det er gledelig at fylkene i Nord-Norge har lavere ledighet enn landet for øvrig, sier Kjell Hugvik, arbeids- og tjenestedirektør ved NAV Nord-Norge.

Kjell Hugvik

Arbeids- og tjenestedirektør ved NAV Nord-Norge

– Koronapandemien traff Nord-Norge mildere enn resten av landet. Det skyldes blant annet at Nord-Norge har større andel offentlige ansatte som ikke rammes av permitteringer. De har klart seg gjennom mindre nedstengninger enn på Sør-Østlandet. Sannsynligheten for nye oppsigelser er mindre i Nord-Norge enn i resten av landet, sier han videre.

Får ikke tak i rette kvalifikasjoner

Grunnen til at det er mangel på arbeidskraft, er at bedriftene ikke får tak i arbeidskraft med rette kvalifikasjoner.

– Det er stor etterspørsel på arbeidskraft innen helse og bygg og anlegg. Der er det en stor mismatch i markedet. Det mangler også arbeidskraft innen fiske og sjømat og reiseliv. Næringen selv sier de er avhengig av å importere arbeidskraft. Det har ikke vært mulig med stengte grenser, sier Hugvik.

Kjører mange tiltak

– Vi er opptatt av å veilede de som er ledige til bransjer som har behov for arbeidskraft. Vi ønsker å bruke både yrkesmessig og geografisk mobilitet der det er mulig, blant de som er permittert eller arbeidsledig i nord, sier Hugvik, og legger til at de kjører flere tiltak i regi av NAV gjennom kjappe kurs og sertifikater for å få folk raskt utdannet.

– Vi har mange hundre i hvert av fylkene under utdanning i regi av NAV, i tett samarbeid med fylkeskommunen, sier han.

I tillegg jobber de med å gi ungdom mer langsiktig utdannelse, gjennom videregående skole og fagbrev.

– Vårt klare råd til ungdom som ønsker å være i Nord-Norge, er å satse på de yrkene der det er stor etterspørsel, særlig innen bygg og anlegg. Der kommer det til å være etterspørsel i mange år fremover, sier NAV-direktøren.

Flere menn i helsefag

Hugvik forteller at de også jobber med noen prosjekter der målet er å få flere menn inn i helsefag.

– Det gjelder arbeidsledige menn som av forskjellige årsaker har gått ut av det yrket de hadde. Dette gjør vi både fordi vi har stor etterspørsel etter helsearbeidere, og fordi vi ønsker flere menn inn i de yrkene, sier han.

Fagbrev på arbeidsplassen

NAV jobber også tett med bransjene og bransjeorganisasjonene rundt ungdom som ikke har fullført videregående skole.

– Vi ser på forskjellige samarbeid mellom arbeidsgiver og fylkeskommunen, der ungdommene kan ta fagbrev på arbeidsplassen. Vi opplever at bedriftene er positive, og at de har sett at de også må bidra. Så lenge de får støtte og oppfølging fra NAV, reduserer det risikoen arbeidsgiver tar. Vi ser i all hovedsak at i de løpene vi får til på en god måte, ender arbeidsgiver opp med god, attraktiv og lojal arbeidskraft, sier han.

Tekst: Marte Frimand, [email protected]

Neste artikkel