Skip to main content
Home » Vekst i Innlandet » VR- og spillregionen
Sponset

Visste du at det i Hamarregionen og Innlandet finnes nasjonalt ledende miljøer innen virtuell virkelighet (VR) og spill?

Et unikt samarbeid mellom det offentlige, næringsliv og akademia, har ført til landets første studie innen VR/AR ved Høgskolen i Innlandet, samt at en av verdenslederne innen VR, EON Reality, har etablert seg med kontorer og showroom i Hamar og Elverum.

Det investeres cirka 60 millioner kroner i VR-satsningen i regionen – et spleiselag mellom Hamar og Elverum kommune, Hedmark fylkeskommune, Høgskolen i Innlandet, Innovasjon Norge, Norsk Tipping og privat næringsliv. Det forventes at satsningen kan gi 100 arbeidsplasser i regionen i løpet de første tre årene, og 200 arbeidsplasser etter ytterligere fire år. Etter to er over 60 arbeidsplasser skapt som følge av satsningen.

Hjelper bedrifter

Næringsklyngen VRINN ble etablert høsten 2017 for å hjelpe bedrifter med verdiskapning innen VR og AR – med hovedfokus på læring i bred forstand. Klyngen består av 25 bedrifter og organisasjoner, og skal skape innovasjoner av internasjonal karakter, dele kompetanse på tvers av fagområder, og initiere og koble seg til FoU-prosjekter/midler, nasjonalt og internasjonalt.

En av VR-klyngens oppgaver er å arrangere konferansen Nordic VR Forum, som setter lokalt og regionalt næringsliv, og satsing innen VR/AR, på kartet. Konferansen ble arrangert for andre gang i 2018 med over 300 deltagere fra ti nasjonaliteter. I 2019 arrangeres konferansen 24. oktober, i Hamar kulturhus.

Samles under samme tak

Sommeren 2018 åpnet et gründerhus og innovasjonssenter med utviklingslab og visningsrom i Hamar kalt PARK. I PARK samles svært mye av spill- og VR-kompetansen i Innlandet, og hele huset på cirka 6000 kvadratmeter er et kraftsenter med teknologi som base – hvor gründere, akademia, studenter, hjelpeapparater og offentlig sektor blir representert. Rundt 200 personer har sin arbeidsplass ved denne møteplassen som dyrker frem de gode ideene og sikrer verdiskapning på tvers av bransjer.

Norges eneste rene spillklynge, Hamar Game Collective, med sine 14 bedrifter er også lokalisert i PARK. Det er spillbransjen som driver mye av utviklingen innen VR/AR, og det er slik sett mange paralleller og stor verdi i å ha disse miljøene tett lokalisert på hverandre. At Hamar Game Collective organiserer «Global Game Jam» årlig, med cirka 250 deltagere, er også med på å sette regionen på kartet – både nasjonalt og internasjonalt.

Av Håvard Røste

Next article