Skip to main content
Home » Vekst i Innlandet » Ønsker å spille på en global arena
Spillutvikling

Ønsker å spille på en global arena

Hamar Game Collective
Hamar Game Collective
Foto: Hamarregionen / Frederik Garshol

I Hamarregionen har det vokst frem et sterkt fagmiljø innen spillutvikling og virtual reality (VR). Fundamentet for videre utvikling ligger støtt, og fremtidsutsiktene er gode.

– Vi har en unik miks av aktører som dekker hele økosystemet. Her i regionen samspiller mange ulike typer bedrifter, og ikke minst med det offentlige. Om det er snakk om små og spennende teknologiselskaper, eller store, etablerte bedrifter som Norsk Tipping eller Eidsiva Energi, kommuner eller fylkeskommune, ser vi at alle disse aktørene vet hvor vi skal, og drar i samme retning. Det er kanskje det aller største fortrinnet vårt, sier Håvard Røste, prosjektleder i Hamarregionen og klyngeleder for næringsklyngen VRINN.

Grunntanken er at aktørene i Hamarregionen er med på å skape nye løsninger som kommer til å forandre verden og måten vi arbeider på. Hensikten er å utvikle nye teknologibedrifter og å skape flere arbeidsplasser.

Spillbyen Hamar

At Hamar har blitt Norges teknologihovedstad innen spill- og VR-teknologi har sammenheng med at Hamar, helt siden Norsk Tipping etablerte hovedkontoret sitt her, er blitt omtalt som en spillby. Da Norsk Tipping innså at de hadde behov for mer kompetanse for å utvikle flere og bedre spill, etablerte Høgskolen i Innlandet studier innen spillutvikling, og senere innen relatert teknologi som VR og AR.

– I tillegg har vi hatt noen innovative oppstartsbedrifter innen teknologi som har gått i bresjen for utviklingen, og vært tidlig ute. Det har også vært veldig viktig, tilføyer Røste.

Klyngetenkning

En av suksessfaktorene for utviklingen i Hamarregionen knytter seg også til utviklingen av sterke næringsklynger som bringer bedriftene, akademia og det offentlige sammen. VRINN er en klynge som oppsto for snaut to år siden. Bakgrunnen var at aktørene innen VR og AR trengte en arena der de kunne møtes og samarbeide om ulike prosjekter.

– I dag har vi 26 medlemmer som møtes for å dele prosjekter, og samarbeider på kryss og tvers. Her kan medlemmene for eksempel få hjelp til å søke om midler eller diskutere løsninger. Klyngen består både av små start-ups, høgskolen, offentlige aktører og flere etablerte bedrifter, siden vi ønsker at klyngen skal favne bredt på tvers av ulike sektorer, forklarer Røste.

Foto: Hamarregionen/Frederik Garshol

Hamar Game Collective

Det er også etablert en egen næringsklynge for bedrifter som driver med spillutvikling. Denne klyngen har fått navnet Hamar Game Collective, hvor Håvard Haugrud er daglig leder:

– Vi fokuserer på spill spesielt, og da gjerne i forbindelse med kultur og underholdning. Hamar Game Collective er organisert som et samvirke, og i dag teller vi 14 medlemsbedrifter som er de aller fremste i landet på sitt fagfelt, sier Haugrud.

Hamar Game Collective har allerede rukket å fylle fem år, og samarbeider tettere enn mange andre klynger. Blant annet utveksler de både kunstnere og flinke programmerere:

– Det er mange som har prøvd å lage tilsvarende klynger, men så vidt meg bekjent er det bare Hamar som har fått dette til så godt som oss, forklarer Haugrud.

Høgskolens rolle

Omtrent alle som er del av Hamar Game Collective i dag har studert ved Høgskolen i Innlandet tidligere. Høgskolemiljøet i Hamar har fostret mye talent, og tiltrekker seg folk fra hele landet.

– Dette ser vi veldig godt i Hamar Game Collective også, for de fleste medlemmene hos oss er ikke innfødte fra Hamar, men de har flyttet hit, blitt i Hamar og skapt arbeidsplasser her. Våre medlemmer bidrar også med lærekrefter som forelesere til høgskolen, sier Haugrud.

Høgskolen tilbyr en bachelor i spillteknologi og simulering. Her lærer studentene blant annet om grafisk design, animasjon, programmering og koding. Det er cirka 300 studenter som tar dette studiet, og høgskolen tilbyr også et fjerde påbyggingsår innen VR og AR. Fjerdeårsstudentene sitter i PARK gründer- og næringshus sammen med teknologibedriftene og gründerne.

Etablerte bedrifter deltar

Sparebank1 Østlandet er en av bedriftene som deltar i VRINN. Banken har også vært kunde og fått utviklet et spill om personlig økonomi rettet mot ungdom.

– Dette spillet brukes nå på ungdomsskolene i hele Innlandet. At etablerte bedrifter tør å ta en sjanse og prøver noe nytt som dette, er også veldig bra for utviklingen. For oss er denne miksen viktig. Vi vil veldig gjerne ha de små, innovative bedriftene som er i front, men også de store, etablerte selskapene som har litt muskler, sier Røste.

Et sterkt fundament

Fundamentet for spill, spillutvikling og VR-teknologi i Hamarregionen er sterkt, og når Røste og Haugrud blir utfordret på å si noe om hvordan situasjonen ser ut om fem år, er de ganske samstemte:

– Holdningen til spill har snudd. Vi vet at verdensomsetningen for spill ligger på 900 milliarder kroner i året, og at Norges fremste fagmiljø ligger her i Innlandet og i Hamarregionen. Forutsetningene ligger derfor veldig godt til rette for at dette kommer til å vokse ytterligere. Om fem år har vi kanskje fått et stempel som spill- og VR-hovedstad ikke bare i Norge, men også være kjent for dette i resten av verden, smiler de.

Av Tom Backe

Next article