Skip to main content
Home » Vekst i Innlandet » Teknologi for fremtiden
Sponset

Eidsiva Bredbånd på Lillehammer har inngått samarbeid med selskapene BKK Digitek og Last Mile Solutions om utbygging av et nasjonalt LoRaWAN-nettverk. På denne måten kan enda flere byer og kommuner satse på tingenes internett.

LoRaWAN står for «Long Range Wide Area Network», og er en type radioteknologi som gjør det mulig å koble både søppelkasser og vannmålere til internett. 

LoRa-nettverk består i korte trekk av sensorer som sender signaler til basestasjoner, og videre til brukere eller systemer som anvender data fra sensorene. Teknologien er allerede bygget ut i de største byene rundt Mjøsa, og står klart til å ta imot sensordata. På sikt er planen å bygge ut sensornett i hele Innlandet.

– Vi er allerede i gang med et pilotprosjekt i samarbeid med vann og avløp i Gjøvik kommune, der vi måler vannforbruk i boliger og foretar målinger av luftkvalitet i byen. Vi ser også på mulighetene for behovsstyrt renovasjon, forteller seniorrådgiver i Eidsiva Bredbånd, Steinar Tofte.

Kommuner, bedrifter, start-ups og andre som ønsker å vite mer om LoRa-teknologi og mulighetene dette kan gi, oppfordres til å ta kontakt med Eidsiva Bredbånd på eidsiva.net/iot.

Mange bruksområder

LoRaWAN er godt egnet til for eksempel måling av vannstand, luftkvalitet eller temperatur. Det er en kostnadseffektiv teknologi som krever liten båndbredde, og som er perfekt i områder med vanskelige dekningsforhold – eksempelvis i kummer og kjellere. I Innlandet ser Eidsiva Bredbånd for seg at spesielt bransjene vann og avløp, renovasjon, landbruk og helse kan få nytte av teknologien.

– Vi i Eidsiva Bredbånd er opptatt av å få i gang prosjekter som viser nytteverdien av denne teknologien, enten det er innenfor energibransjen, kommunal virksomhet eller andre områder, sier Tofte.

Eidsiva Bredbånd satser i første omgang på å bygge ut sensornett i Innlandet. Den langsiktige ambisjonen er en nasjonal utbygging, i samarbeid med BKK Digitek i Bergen og Last Mile Solutions i Asker. Tanken er å utnytte infrastruktur som allerede finnes, og bygge videre på denne.

– Dette vil være en behovsdrevet utvikling som fokuserer på nytteverdi for kunden. Som sagt har vi ambisjoner om å bygge ut sensornett i hele Innlandet, og vi har allerede bygget ut nettverket i de største byene rundt Mjøsa. Vi kan raskt sette opp sensorer og få i gang et pilotprosjekt med interesserte kunder, sier direktør for nett- og tjenesteutvikling i Eidsiva Bredbånd, Tore Baarstad.

Handler mer om nytteverdi enn om data

Selv om LoRa-nettverk kan brukes til å samle data, er gjengen i Eidsiva Bredbånd tydelige på at det ikke er dataene i seg selv som er interessante.

– Det handler om å få sensordataene inn i fagsystemene som er i bruk i dag, slik at dataene har en reell nytteverdi for brukerne. Her ser vi for oss at Eidsiva Bredbånd også har en rådgivende funksjon knyttet til bruken av disse dataene, og at vi dermed bidrar til å skape verdi gjennom smart utnyttelse av alle innsamlede data, sier Steinar Tofte.

Kommuner, bedrifter, start-ups og andre som ønsker å vite mer om LoRa-teknologi og mulighetene dette kan gi, oppfordres til å ta kontakt med Eidsiva Bredbånd på eidsiva.net/iot.

Tekst: Eidsiva Bredbånd

Next article