Skip to main content
Home » Vekst i Innlandet » Innlandet har et fantastisk spennende næringsliv
næringsliv

Innlandet har et fantastisk spennende næringsliv

KMPG
Sponset av
KPMG logo
– Innlandet er et fint sted å etablere kompetansebedrifter. Vi har stabil arbeidskraft, og et attraktivt bo- og oppvekstmiljø, forteller Thore Kleppen (t.v.). Foto: KPMG
KMPG
Sponset av
– Innlandet er et fint sted å etablere kompetansebedrifter. Vi har stabil arbeidskraft, og et attraktivt bo- og oppvekstmiljø, forteller Thore Kleppen (t.v.). Foto: KPMG

Å flytte til Innlandet kan by på nye karriereveier i spennende bedrifter i et attraktivt område hvor det er trygt og godt å bo. Innlandet har nemlig langt mer å by på enn mange er klar over.

Generelt kjennetegnes næringslivet i Innlandet av at veksten har vært stabil og uten store svingninger helt siden finanskrisen. Samtidig har arbeidsmarkedet vært positivt med liten ledighet. Innlandet er nok mest kjent for tradisjonelle næringer som handel, skog- og jordbruk. Ikke så rart, siden et av de største landbruksområdene i landet ligger i Hedmark, og Moelven kanskje er mest kjent for treforedlingsindustrien sin. Men det finnes også mye annen viktig virksomhet her.

– På Raufoss finner vi blant annet noen av verdens fremste bedrifter innen bilindustri. De ligger veldig langt fremme når det kommer til kompetanse om bruk av materialer som metaller og kompositt. På Gjøvik har vi et spennende teknisk fagmiljø i tilknytning til NTNU. De leder an i utviklingen innen norsk cyberteknologi, og har blant annet en kobling mot Cyberforsvaret som er lokalisert på Lillehammer. Av nyere næringer er det også riktig å trekke frem VR- og spillmiljøet på Hamar, som er en spinn-off-effekt av utdanningsmiljøet på høgskolen, sier partner i KPMG, Thore Kleppen.

Innlandet har også kommet langt innen genforskning. Norsvin er for eksempel en betydelig global aktør, og blant de største i verden innen genforskning på gris.

– Vi har med andre ord en fin miks av tradisjonelle næringer og høyteknologiske, fremtidsrettede og spennende virksomheter, fortsetter han.

Mangler kompetanse

I det alt vesentligste ser fremtiden til Innlandet lys ut. Den største utfordringen er tilgang på kompetanse.

– Mange av de næringslivslederne som jeg snakker med trekker frem at bedriftene deres kunne ha vokst mer dersom de hadde hatt bedre tilgang på kvalifisert arbeidskraft. Dette gjelder diverse nøkkelstillinger innen teknologi- og digitaliseringsfeltet, men også mer tradisjonelle stillinger. For eksempel mangler vi prosjektledere i bygg- og anleggssektoren, sier Kleppen.

– Vi har behov for å gjøre Innlandet mer synlig, og vise at dette er en god region både å bo og jobbe i. Det er mange som sperrer øynene opp når vi forteller om hvilke bedrifter og hvilke prosjekter vi arbeider med når vi presenterer det for dem som ikke er herfra. De fleste blir veldig overrasket over hvor mye spennende som egentlig skjer her. Dette må vi bli flinkere til å formidle hvis vi skal tiltrekke oss arbeidskraft som har den kompetansen vi ønsker og trenger, understreker han.

– Vi i KPMG er bestandig ute etter folk med en offensiv holdning, som ønsker seg spennende kunder og et godt arbeidsmiljø som legger vekt på personlig utvikling. Siste året har vi fått ansatt flotte profiler med lang erfaring fra andre virksomheter. De kommer til oss fordi vi er i vekst, er oppdatert på teknologi, og fordi vi setter pris på spisskompetansen og erfaring.

Mer utdanning

Spillmiljøet på Hamar er et godt eksempel på hvordan det kan springe nye næringer ut fra et undervisningsmiljø. Når studenter fra Tromsø, Kristiansand, Gjøvik og Oslo studerer sammen på Hamar, og blir enige om å gå sammen om å starte butikk etter endte studier, så blir de værende på Hamar og etablerer virksomheten sin der siden det var på Hamar de traff hverandre.

– Det hadde vært bra for innlandet hvis vi hadde utdannet mer av den arbeidskraften vi trenger selv. For å få til dette bør det satses på et innlandsuniversitet med utdanning på høyt nivå. Da blir sjansen større for at de som studerer her også vil bosette seg og arbeide her når de er ferdig utdannet. Vi går nok glipp av en del muligheter rett og slett fordi spisskompetansen heller møtes i andre byer, og det hemmer vekstmulighetene våre.

Legg sommerferien til Innlandet

Kleppen hører sjelden om at tilgang til areal er noen stor utfordring, enten det gjelder tomter til bolig, eller eiendom til næring. Det er vel snarere heller slik at det finnes tilgjengelige næringsarealer og tomter hvor man ønsker nyetableringer og tilflyttere velkommen.

– Innlandet er et fint sted å etablere kompetansebedrifter. Vi har stabil arbeidskraft, og et attraktivt bo- og oppvekstmiljø. Folk må komme hit og se selv. Hvorfor ikke legge de to første feriedagene til Innlandet i sommer, besøke Mjøsbyene eller ta en tur med Skibladner? Det er på tide at folk får øynene opp for hvor bra det er her, smiler Kleppen.

Fakta

Dette ser KPMG etter når de rekrutterer nye medarbeidere:
Forretningsforståelse
Kunnskap om teknologi og data analytics
Gode analytiske evner
Prosessforståelse
Gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig
Reflektert over egen karriere


KPMG er en arbeidsgiver som er opptatt av:
Å gi nyansatte støtte og coache dem i et utviklingsløp
Å ha et sterkt fagmiljø
Bærekraft og det ytre miljø
Det sosiale miljøet internt
Kjønnsbalanse og kulturelt mangfold

Av Tom Backe

Next article