Home » Vekst i Innlandet » Jo, vi trenger 8. mars hele året
Vekst i Innlandet

Jo, vi trenger 8. mars hele året

Foto: Unsplash

Samfunnslivet er avhengige av å ha de beste hodene, og da må det rekrutteres fra hele befolkningen. Kvinners perspektiver, erfaringer og kunnskap trengs når morgendagens løsninger utvikles, og de trengs i alle bransjer. Gode forbilder er viktig.

NHO har tidligere lansert Næringslivets perspektivmelding. Der pekte organisasjonen på ti utviklingstrekk som har hatt, og vil få, betydning for samfunnet og arbeidslivet i Norge. Et av disse er likestilling. Vekst i kvinners yrkesdeltakelse har stått for en femtedel av verdiskapingsveksten i Norge siste 40 årene. Selv om vi har kommet langt med likestilling, er vi ikke i mål. Et eksempel på det er at sju av ti ledere i næringslivet er menn.

Behov for en jevnere fordeling

Det finnes nok av potensielt gode kvinnelige ledere, men de trenger å bli satt i situasjoner med ansvar. Med erfaringen om at det går bra, kommer lysten på mer. Et annet aspekt handler om kvinnene selv og det som sitter mellom øra. Troen på egen kompetanse og egne kvalifikasjoner er noe man selv må ta ansvar for – gjerne med å ta på seg for store sko og vokse inn i krevende oppgaver. Ledere bør tilrettelegge for fleksibilitet, og for muligheten til å kombinere familie og arbeidsliv. Det er også behov for likestilling på hjemmebane, samt en barne- og familiepolitikk som muliggjør en jevnere fordeling både i arbeidsliv og hjemme.

Det må heller ikke glemmes at likestilling også handler om guttene. Frafall i skolen blant unge gutter, samt at helse og omsorgssektoren er underrepresentert av menn, viser at det er utfordringer å ta tak i på flere fronter. At færre yrker oppfattes som bare for menn, eller bare for kvinner, er et bidrag til bedre likestilling.

Vær en god rollemodell

Nettopp derfor er 8. mars fortsatt en viktig dag, året gjennom. Kvinnedagen representerer et rop om likestilling. Nylig har #Metoo-bevegelsen gitt en beskrivelse av en kultur som må korrigeres. Den har nå satt en ny standard for hva som er greit. Et annet ferskt eksempel fra idretten viser at det er grunn til å bemerke 8. mars, hele året. Fotballjenter i Lillesand vil ha mørkere shorts for å unngå at de er gjennomsiktige. De håpet å få støtte på årsmøtet i Lillesand idrettslag, men et flertall stemte nei. Reaksjonene på vedtaket vekket sterk oppsikt. Mål fem i FNs bærekraftsmål handler om å oppnå likestilling og styrke jenter og kvinners stilling. Det er ingen land i verden som kan si at de har nådd full likestilling. Derfor ønsker FN med kvinnedag kampanjen 2020 å samle generasjoner for å styrke jenter og kvinner.

Det finnes mange gode rollemodeller som har gått, og går foran i arbeidslivet med lederroller, som gründere, samfunnsdebattanter og politikertopper. Vær bevisst på hvem du vil være og hva slags samfunn du ønsker å være en del av. Vær en god rollemodell og la 2020 bli året der vi kan markere et veiskille for fremtiden.

Tekst: Ane Trostrud Holte, Anita Hager, Henriette Klougart Jevnesveen, Linn Alicia Slora Kristansen og Luis Arango

Neste artikkel